Insect van de maand: september 2016                door: Frans Boom

Bruin zandoogje (Maniola jurtina)

i41. Bruinzand Fra


• De mannetjes hebben aan de bovenzijde een effen donkerbruine kleur.

• De vrouwtjes hebben een oranje veld op de voorvleugels en zijn aan de onderzijde contrastrijker dan de mannetjes
• Bij het mannetje zijn de geurstrepen goed te zien.

• Kenmerken mannetje gemiddelde vleugellengte 23 mm en van het Vrouwtje 25 mm.
• Er is normaal maar een generatie per jaar.
• En ze laten ze zich hier in de omgeving erg goed zien.   Afgelopen jaar hebben wij er op de route V1841+V1845 en V303 in totaal plus minus 600 honderd geteld en dit is over een totale lengte van 2150 meter met een breedte van 2½meter links en 2½ meter rechts.
Ook vandaag hebben we haar nog gezien 31-08-2016.

 

 • Ze vliegen ongeveer van midden mei tot midden oktober. De Bruine zandoogjes zijn erg honkvast.

• Koel: begin juli/beginseptember.

• Gematigd: begin juni/midden september.

• Warm: midden mei/midden oktober.
 
• Ei afzetting varieert van 180 tot 400 eitjes per vrouwtje en dit is afhankelijk waar ze leeft in een koel-gematigd of warm klimaat.

• Overwintering als groene rups van klein tot half volgroeid en verscholen in een graspol en eten soms op warme dagen in de winter. De groei van de rupsen vindt in de nazomer en herfst en daaropvolgende lente en voorzomer plaats.

• Rupsen groeien zeer traag en ze eten voornamelijk grassen.

• Het is al bij al een bijzondere vlinder en wordt in Nederland zeer talrijk en verspreid door heel het land aangetroffen. Het vrouwtje zorgt voor een risico spreiding bij het leggen van haar eitjes die pas na 18 dagen uit komen,

• Zij oriënteert zich op verschillende typen van veldzomen maar verkent ook egale lage vegetaties zoals pas gemaaide hooilanden, om daar eieren te leggen. Het is biologisch gezien een interessante soort.

En zo heb ikzelf ook weer wat geleerd uit diverse boeken zoals nu van F.A.Bink uit 1992.