Insect van de maand: april 2017
door: Annie Goverde

Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni)

i47.Citroen Annie


De citroenvlinder is in Nederland een algemene standvlinder. Het is een soort van bosranden en houtwallen, die ook in tuinen en parken geschikt leefgebied vindt. Alleen in grootschalige landbouwgebieden en in open landschappen zul je ze minder zien, maar ook daar kunnen zwervers op zoek naar nectar voorkomen.

Het mannetje is aan de bovenzijde helder citroengeel. Het vrouwtje is van boven veel lichter, maar beide geslachten hebben op elke vleugel een oranje vlek.

Het is een krachtige vlieger en de mannetjes vliegen soms op kilometers afstand van hun voedselplant rond. Mogelijk op zoek naar nieuwe territoria. Ze worden sterk aangetrokken door nectar bevattende bloemen en blijven dikwijls lang op één bloem zitten waarbij ze hun vleugels gesloten houden.

Leefwijze

Citroenvlinders overwinteren als vlinder, in groenblijvende heesters en bomen zoals bijvoorbeeld hulst, klimop of coniferen. In het vroege voorjaar komen ze tevoorschijn en horen dan bij de eerste vlinders die na de winter gezien worden. In sommige jaren vliegen ze al in januari of februari. De mannetjes verschijnen het eerst. Na de paring worden de eitjes afgezet op sporkehout.

De rupsen eten ’s nachts stukjes uit het midden van het blad, waardoor ze aan het vraatbeeld van de bladeren op te sporen te zijn. De verpopping vind plaats aan een twijg of een blad van de waardplant. De eerste nieuwe vlinders vliegen vanaf begin juli en kunnen vervolgens bijna een jaar leven, wat erg lang is voor een vlinder.

Camouflage

Een paar jaar geleden was het begin september koud voor de tijd van het jaar en ook de zon scheen niet. Ik ontdekte in onze tuin toen deze citroenvlinder in de Sedum, ook wel Hemelsleutel genoemd. Hij heeft daar zeker 3 à 4 dagen gehangen toen werd het warmer en was hij verdwenen. Hij hing daar perfect gecamoufleerd onder een blad en dat gaf mij alle tijd om er deze foto’s van te maken.

Geraadpleegde literatuur:
- Dijkstra, A.C.J., M.E. van der Veen, W.F.G. Alblas & H. Bosma, 2016: Dagvlinders in Drenthe 2007-2015. Vlinderwerkgroep Drenthe, Roden
- Vlinders en andere insecten van West- en Midden Europa een uitgave van The Reader’s Digest Association Limited, Londen,


F
oto’s: Annie Goverde