Insect van de maand: juni 2017
door: Anny Roosen

Agaatvlinder (Phlogophora meticulosa)

i49.AgaatAnny


Al vroeg in het voorjaar zag ik thuis onder de carport een mooie vlinder zitten. Het was een Agaatvlinder. Hij behoort tot de nachtvlinderfamilie (Noctuidae).

De vleugellengte is 21-25 mm. Verse vlinders zijn doorgaans olijfgroen en roze-achtig bruin gekleurd. In de loop van de vliegtijd worden de kleuren vager. Het patroon op de voorvleugel is zeer constant. Alleen de lichte strokleurige zone tussen de middenband en de golflijn varieert enigszins in breedte. Soms komen meer roodachtig gekleurde exemplaren voor.

De Agaatvlinder is een nachtvlinder die overdag vliegt. Je kunt hem waarnemen van mei tot oktober, in twee generaties.

Soms wordt de vlinder zelfs in de winter waargenomen, maar gewoonlijk overwinteren zij als rups of als pop. De vlinder komt hier algemeen voor. Hij verblijft lokaal, maar vertoont ook wel zwerfgedrag.

Rupsen leven op allerlei kruidachtige planten, waaronder zuurbes, brandnetel, hop, zuring, braam, hazelaar, berk en eik. Hij is dus niet kieskeurig. Dat verklaart dan ook dat hij algemeen voor komt. De rups verpopt meestal in de grond in de vorm van een cocon. Maar de verpopping gebeurt ook in voegen of spleten.

Kijk thuis dus maar eens rond of je deze mooie vlinder ergens tegen komt.

foto's: Anny Roosen