Totaaltellingen seizoen 2017
Oktober 2017

Door: Frans Boom

V46.TellTotaal
Overzicht van getelde dagvlinders, libellen en juffers

De routes die wij vorig jaar nog wel telden maar door gebrek aan tellers hebben opgezegd zijn V0303 een prima route. We telden daar vorig jaar 1372 Dagvlinders in 24 maal tellen.

Maar door mij niet meer te tellen vanwege mijn knieprobleem en (het was voor mij althans moeilijk te belopen route) en er zijn te weinig zelfstandige tellers die elke week ( indien het weer het toe laat ) konden tellen. Wat de Libellen routes L1239-L1240 en L1242 betreft zijn er bijna helemaal geen tellers die dat zelfstandig kunnen en willen doen en voor het vaste team werd het allemaal teveel zeker voor mij. Een jaar eerder in 2015 wegens mijn knieprobleem en het hoge buntgras een voor mij moeilijk begaanbare soortgerichte route V0797 van de Bonte Dikkopjes ook al moeten stoppen. Het is jammer want vooral V0303 wordt al bijna 25 jaar geteld.

Nationale Nachtvlinder Nacht 2017

Zaterdagavond 26 augustus

V45.NNNacht 
De I.W.G. van I.V.N. Oisterwijk heeft 26 augustus van de 800 soorten nachtvlinders die Nederland kent er 36 op het loklaken geteld. Om 21.00 uur zijn we ( Frans K. Johan, en Willem) begonnen met de opbouw van het loklaken. Om 21.30 uur hadden we als eerste het Rozenblaadje, er werden over en weer vele foto’s gemaakt.

Willem en Frans hebben via de boeken de namen van de gevangen vlinders gecontroleerd en genoteerd. Miriam en Johan zorgden ervoor dat de Hoornaars ( totaal 15 stuks) ons geen kwaad konden doen, door ze in potjes gevangen te houden.

Nachtvlinderavond bij Groot Speyck
17 juni 2017

Nachtvlinders tijdens Midzomernacht.

V44. NachtvNM
Als onderdeel van de Midzomernachtactiviteiten van Natuurmonumenten op zaterdag 17 juni jl. hebben leden van de Insectenwerkgroep met twee “lakens en UV-lampen” een nachtvlinderavond georganiseerd bij Groot Speijck
.

Naarmate de avond vorderde werden de waarnemingen talrijker. Uiteindelijk zijn er ongeveer dertig soorten nachtvlinders gesignaleerd. Daarnaast waren er nog legio microvlinders, vliegen, muggen en een meikever. Een aantal nachtvlinders werden gevangen en in petri-schaaltjes gedaan, zodat de bezoekers deze van nabij konden bekijken en wij daarbij uitleg konden geven.

Eropuit: Insectenwerkgroep
8 april 2017

Thema: Hommels en Zandbijen

V43.Eropuit
Eerste er-op-uit-wandeling Insectenwerkgroep (IWG). Op 8 april jl. verzamelden zich zes leden van de IWG op de parkeerplaats Logtsebaan-Heiloop. Het was enigszins bewolkt en fris. Wij hebben ons dus geconcentreerd op wat er leeft op en nabij de grond.

En voorwaar, toch nog veel waarnemingen:

Elzenhaantjes (3), Oranjetipje (1) op fluitekruid, teek (1), Cycade/schuimbeestje (2), rups van Rietvink (3), Slijkvlieg, zweefvlieg, snuitkever, Geaderd witje (2) op witte dovenetel, larve van Halmvlieg in rietstengel, Zandbij (5), Dagpauwoog (1).

Werkgroepavond met lezing over: Mieren
15 maart 2017

Lezing door: Mischa Cillessen

V42.LezingMieren
De werkgroepavond begon met een korte vergadering waarin de actuele agendapunten werden besproken. De inmiddels aangeschoven Mischa Cillessen, stadsecoloog van de gemeente Tilburg, werd door Rinie Roosen welkom geheten, voorgesteld en kreeg het woord.

Mischa blijkt een gepassioneerde spreker die zei dat hij ook veel zin had om te komen omdat hij nou eenmaal graag over mieren vertelt. Nou dat bleek want hij weet er veel over te vertellen! Het wordt een avondvullende boeiende lezing die hij ondersteunde met een PowerPoint presentatie.

Er waren bijna 20 geïnteresseerden aanwezig om naar deze fantastische lezing te komen luisteren. De avond vloog voorbij en het applaus na afloop was dan ook zeer terrecht!