Inventarisaties van vennen en poelen 

inventarisatie 2010-2013

inventarisatie 2014-2016

 

Inventarisaties paddentunnels

paddentunnels Rosepdreef 2012

paddentunnels Heisteeg 2015