Vogel van de maand: september/oktober 2016             tekst: Els Fonken   foto's: Jan Wolfs

Lijsters (Turdidae)
Zanglijster2We proberen altijd vogels te herkennen aan de uiterlijke kenmerken of aan het geluid dat vogels maken. Toch kan ook het gedrag van vogels veel aanwijzingen geven over de soort waar het om gaat. 
Deze keer geen vogel van de maand, maar een hele familie vogels. Hoe zijn de verschillende leden van de lijsterfamilie aan hun gedrag te herkennen?


In oktober en november komen grote aantallen Kramsvogels en Koperwieken naar Nederland. Het gaat hier om de overwinterende lijstersoorten.
Koperwieken en Kramsvogels vind je altijd in groepen. Zelden zie je ze alleen. Beide soorten zijn ook in de broedgebieden in elkaars gezelschap te vinden. Ze nestelen in kolonies en foerageren samen.          
                                                                                        
Klik hier voor verder verslag