Inloopavond leden Vogelwerkgroep
2 maart 2017

BruineKiekendiefBruine kiekendief

Torenvalk 1Torenvalk HavikHavik

 

 

 

 

 Hannie leidt deze avond. Allereerst  is er een presentatie van  Roofvogels in Nederland. Wereldwijd zijn er 312 soorten bekend,verdeeld over 2 ordes waarin 7 families worden onderscheiden.

In Nederland komt een beperkt aantal  voor. Er zijn een paar nieuwe soorten zoals de Slangenarend ,Visarend en grauwe kiekendief de laatste jaren bijgekomen.

De staartvorm en lengte evenals de breedte en vorm van de vleugels is van betekenis voor de jachttechniek van de betreffende roofvogel. De familie van de valken heeft een heel andere vleugelvorm dan de andere roofvogels. Een aantal roofvogels passeert de revue waarbij hun jachttechniek en staart- en vleugelvorm wordt beschreven.

Christien spreekt haar zorgen uit over de toename van het aantal roofvogelshows. Dit houdt mede verband met wetgeving en de manier waarop de overheid hiermee omgaat. In 2002 is het afgegeven aantal vergunningen om met roofvogels te mogen jagen van 120 naar 200 verhoogd. Uit alles blijkt dat bezit en handel in roofvogels een hele vlucht heeft genomen. Hierdoor worden een aantal vogels niet op de juiste manier gehouden en verzorgd. Zo kan het gebeuren dat nachtvogels zoals uilen in het kader van een show de hele dag in de volle zon zitten. Geregeld ontsnappen er ook vogels wat weer leidt tot faunavervalsing,het in de natuur brengen van ziektes en daarnaast ook van vogels die hun natuurlijke schuwheid voor mensen zijn kwijt geraakt en zich anders gedragen. Door kruising ontstaan er hybriden wat leidt tot genetische vervalsing.

Naast veel nadelen van het houden en kweken van roofvogels zijn er ook enkele voordelen voor de natuur geweest. Zo is dankzij een kweekprogramma o.a. de slechtvalk met succes geïntroduceerd op een aantal plaatsen.

Sperwer manSperwer - man
Na het pleidooi van Christien tegen roofvogelshows kregen we een prachtige film te zien met unieke beelden van een opgroeiende jonge wespendief. Prachtig. Mooi was het onderdanig gedrag dat het jong vertoonde bij aanwezigheid van de ouders op het nest. Als ze jong zijn is de snavel nog geel en de ogen zwart terwijl dit bij de volwassen dieren juist omgekeerd is.

Tot slot was er nog een mooie film waarin van verschillende roofvogels getoond werd hoe ze aangepast waren qua hun bouw aan de manier hoe ze hun prooi moesten vangen. Met prachtige beelden van arenden, de havik en slechtvalk.

Al met al een prima avond waarin ik weer veel nieuwe kennis heb opgedaan over de roofvogels. Met dank aan Hannie, Christien, Bart en Toon die zorgden dat het een fijne avond werd voor alle aanwezigen. In de pauzes was er een natje en een droogje en konden we gezellig bijkletsen met elkaar. Beslist voor herhaling vatbaar en dan natuurlijk ..... met Jan weer in ons midden! Hem wens ik op korte termijn een goede operatie toe met een voorspoedig herstel nadien.

tekst: Huub Berden
foto's: Jan Wolfs en Marie-Jos├ę Verbeeten.