Excursie Eemland - Landje van Geijsel
22 april 2017

 FuutFuut
Vandaag met een heel klein groepje op pad naar de polders bij Eemnes en het Landje van Geijsel. Bij aankomst hoorden we nog niet zoveel vogels maar hoe langer we aan het kijken waren hoe meer we er hoorden. Baltsende grutto's, kieviten, tureluurs, rietzangers, gele kwikstaarten, het was een drukte van belang.
We zagen de eerste jonge grutto's en jonge grauwe ganzen, dat was genieten! Het mannetje van de grutto (verschilt van het vrouwtje door de steenrode kleur van de borst in de zomer) kwam langs de weg staan om de auto's op afstand te houden omdat de jongen aan de andere kant van het slootje rondliepen onder toeziend oog van moeder.                     TELLIJST

We parkeerden de auto en hebben een rondwandeling gemaakt door het gebied en een kijkje genomen in de vogelkijkhut aan het Eemmeer . Onderweg kwamen we een hele grote groep brandganzen tegen, we schatten zo'n 1750 vogels. In de groep zochten we naar een roodhalsgans, maar helaas. Wel mochten we genieten van het opvliegen van een deel van de brandganzen, erg mooi met hun "keffende" roep.
Een aantal vogels had hun nest vlak langs het pad gemaakt of waren nog druk in de weer met het slepen met takjes en strootjes, andere vogels zagen we al met voer in hun bekjes. De schapen die we onderweg tegen kwamen hadden lammetjes, er was er één die erg nieuwsgierig was en gezellig een stukje met ons mee liep.

Bij wat riet aangekomen hoorden we de rietgors, we zagen hem ook mooi op een rietstengel zitten. De rietzanger liet zijn zang goed horen, het vinden van het vogeltje kostte wat meer moeite, vanwege de harde wind zat hij onder in het riet verstopt.
Na de wandeling de spullen weer ingepakt en op naar het Landje van Geijsel. Daar aangekomen konden we gelukkig een beetje uit de wind staan want die deed goed zijn best vandaag. We zagen daar onder andere parende scholeksters en kieviten, meerkoeten op het nest en zomertalingen. Totaal: 55 soorten.
Wat extra informatie over deze plek (http://www.vogelkijkhut.nl):
Bezoekers van dit gebied kunnen genieten van het vogelleven op een ondergelopen weiland. Vogels die terugkomen uit Zuid-Europa en Afrika kunnen hier neerstrijken om bij te tanken ter voorbereiding op het broedseizoen. Grutto, kemphaan, scholekster en kievit zijn enkele van de soorten die het gebied regelmatig bezoeken, maar ook lepelaar, groenpootruiter, bontbekplevier, oeverloper en zomertaling worden hier gezien.
Bij het Landje van Geijsel staat een poldergemaal, het gemaal Holendrecht-Bullewijk, dat via een kanaaltje afwatert op de genoemde riviertjes. Dat is ook de plek om de vogels te spotten. Het staat bij de overgang van Holendrechterweg in Amstelweg. Bij het gemaal hoorde, in de beginsituatie van 1999, een loods voor opslag van goederen van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Naast de loods kon men genieten van een vrij uitzicht over de waterplassen en het drassige land met de vele vogels. In 2004 kwam de loods vrij en werd een overleg gestart waarbij A.G.V, de Dienst Waterbeheer en Riolering, het Groengebied Amstelland, de heer Geijsel en de Vogelwerkgroep Ouderkerk aan de Amstel betrokken waren. Dit resulteerde in aankoop van de loods door het Groengebied en verplaatsing daarvan naar een plek verder van het gemaal. Dit kwam gereed in het begin van 2006.
De inrichting van de vanaf dat moment als “vogelkijkschuur” te boek staande loods werd uitgevoerd in overleg met de Vogelwerkgroep. Zo ontstond er een bescheiden bezoekerscentrum. Er is vanaf de bovenverdieping door grote ramen vrij uitzicht over het landje en er zijn beneden kijksleuven in de muur. Naast de schuur is er voldoende ruimte om in de buitenlucht de vogels waar te nemen. Er is b.v. veel plaats voor telescopen. Buiten bevindt zich ook nog een picknicktafel.
Binnen is er op informatiepanelen van alles te zien over de vogels, hun uiterlijk en aantallen, over de Vogelwerkgroep, het Groengebied en over het vee van de heer Geijsel. De Vogelwerkgroep gebruikt de kijkschuur bovendien voor ontvangstruimte bij excursies. Water en elektriciteit ontbreken. De schuur is in onderhoud bij het Groengebied. Klein onderhoud, zoals een jaarlijkse schoonmaakbeurt, wordt verricht door leden van de Vogelwerkgroep.

Tekst en foto’s: Marie-José Verbeeten