Vaarexcursie Biesbosch
26 mei 2017

Canadese Gans14Canadese Gans
Een vogelexcursie naar de Biesbosch is bij voorbaat al geslaagd maar op een mooie zomerse avond de Biesbosch bekijken vanaf een boot onder begeleiding van Thomas van der Es is extra bijzonder.Met een groepje van 17 vogelaars vertrekken we aan het begin van de avond op een fluisterboot uit Hank.

Jammer dat een aantal mensen juist nu op vakantie zijn maar wat het weer betreft, hadden we het niet beter kunnen treffen. Vrijwel windstil, warm en zonnig. Werkelijk een perfecte avond. 
Al meteen wordt een ijsvogel gezien, gevolgd door vele andere waarnemingen. Steltlopers zien we weinig, Cetti’s zanger daarentegen horen we regelmatig.              TELLIJST

We hopen op visarend, zeearend en bever maar genieten net zoveel van de gekraagde roodstaart die rood/zwart oplichtend tegen een blauwe hemel, zijn laatste liedje voor deze dag laat horen. Ondertussen vertelt Thomas: over de biotoopwensen van de grote karekiet, het aantal broedgevallen van de zeearend, over de veranderingen in de Biesbosch en de inzet van grazers. Het verveelt geen moment.

Als we aan land gaan, zien we even later in de telescoop de kop van de visarend net boven de rand van het nest uitsteken. Niet echt heel spectaculair totdat je je realiseert dat je eigenlijk naar iets heel bijzonders staat te kijken. Vorig jaar broedde de visarend voor de eerste keer in Nederland,  dit jaar is er zelfs sprake van 2 broedgevallen. Opnieuw in de oude nestboom en hier, in een elektriciteitsmast.
Niet in een van de vele manden die opgehangen zijn maar in een zelfgebouwd nest. Een duidelijk bewijs dat de beheermaatregelen vruchten af werpen.

De grote zilverreiger broedt hier nog niet ondanks zijn aanwezigheid hier in broedkleed. Waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat ook deze vogel de mogelijkheden van de nieuwe Biesbosch ontdekt. Wat is er trouwens veel te zien op zo’n klein plekje. Lepelaars foerageren in het water, een bruine kiekendief wiekelt over het riet. Huiszwaluwen vliegen af en aan met nestmateriaal, een visdiefje duikt naar visjes en man visarend verjaagt een slechtvalk. En bij dat alles hoor je de koekoek die een vrouwtje lokt.

Helaas is er dit jaar in de Biesbosch slechts één broedgeval van de zeearend, en dan nog aan de Dordtse kant. Hemelsbreed niet eens zo ver maar desondanks laat hij zich vanavond niet zien. Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door andere waarnemingen zoals de vele ijsvogels en de bever. Vijf keer zien we hem zwemmen, volkomen op zijn gemak tot hij met een flinke klap van de staart onder water verdwijnt. Veel te snel zijn we met ruim 60 soorten op de lijst weer terug in de haven. Een heerlijke, ontspannen avond.

Tekst:                  Hannie Nilsen
Foto’s:                 Jan Wolfs