Landelijke vogeltrekteldag
30 september 2017

Vogeltrekteldag2017De vogeltrek is slechts één aspect van het vogelen maar wel een fenomeen dat tot de verbeelding spreekt.  Onder invloed van  het korten  van de dagen vertrekken ieder jaar rond dezelfde tijd grote groepen vogels naar het zuiden. Van IJsland, Groenland en Scandinavië naar hier, van hier naar Zuid-Europa, Noord-Afrika en zelfs nog verder naar zuidelijk Afrika.  Niet alleen vinden ze feilloos hun weg, ook vindt er van tevoren al een heel proces plaats waarbij de vogels opvetten, de geslachtsorganen krimpen en de borstspieren in volume toenemen.

Juist omdat de  vogeltrek in heel Europa plaats vindt, is het bijzonder dat deze jaarlijks terugkerende telling ook over heel Europa plaats vindt. In Nederland doen dit jaar 111 vogelwerkgroepen mee. TELLIJST HILDSVEN               REGIONALE TELLING

Dit alles, en nog veel meer informatie over deze dag, is te vinden op de site van Vogelbescherming Nederland (www.vogelbescherming.nl/help-mee/kom-zelf-in-actie/tel-mee/euro-birdwatch). Maar hoe was het op onze trektelpost?

Samen met enkele andere vogelwerkgroepen bemanden we enkele telposten. Op een centrale telpost aan de Logtsebaan verzamelden enkele leden van onze vogelwerkgroep alle gegevens. Ook informeerden zij geïnteresseerde passanten over de vogeltrek. Daarnaast stonden we  zoals ieder jaar, aan het Hildsven. Maar geen jaar is hetzelfde, en dit jaar viel vooral het geringe aantal vogels op. Het weer speelde hierbij een belangrijke rol. In het noorden is het nog warm voor de tijd van het jaar en is er nog volop voedsel. Bovendien was de telling erg vroeg dit jaar en was het vrijwel windstil  en ook dat is niet bevorderlijk voor een goede vogeltrek. En daarbij het regenachtige weer, geen wonder dat er niet zoveel te tellen viel. Maar de sfeer was prima. Soms was het bijna te gezellig. Met zo weinig vogeltrek is het een stuk lastiger geconcentreerd te blijven en toen we vanwege de regen onder de parasol moesten schuilen werd het pas echt moeilijk. Gelukkig was de mais op de akker achter ons al weggehaald, zodat het zicht die kant op een stuk beter was dan vorig jaar waardoor we de vogels langer konden bekijken. Enkele krenten in de pap die we op die manier goed konden zien waren een sperwer, een groepje appelvinken en een slechtvalk, die op de valreep nog probeerde wat reisproviand te bemachtigen. Zonder resultaat helaas.

Onder de parasol bleven we droog en onze proviandkast was goed gevuld, koffie, broodjes, appeltaart, soep………. En  niet te vergeten de Jägermeister die Janus Horrevorts ons zoals ieder jaar kwam brengen. Een goede manier om weer wat warmer te worden.

Uiteindelijk zijn we om 2 uur toch gestopt. Enkele andere groepen hadden er al eerder een punt achter gezet en inmiddels waren we er wel bijna van overtuigd dat er geen trek meer op gang zou komen. We hadden toen 423 vogels geteld, verdeeld over 25 soorten.  Ter vergelijking: in 2016 telden we 1697 vogels waaronder 637 graspiepers. Meer dan het totale aantal vogels vandaag. Buizerd en boerenzwaluw ontbraken dit jaar op ons lijstje, vorig jaar telden we er respectievelijk 15 en 101. De dag werd afgesloten bij De Rode Haktol.