1000-soortenweekend Kampina 2018 een succes

Is het mogelijk om in één weekend 1000 verschillende soorten planten en dieren waar te nemen in het natuurgebied De Kampina? Die vraag stelden Ton Willems en Rob Wolfs zich het afgelopen najaar. Samen met de leden van onze IVN -afdeling hebben ze die vraag tijdens het weekend van 26 en 27 mei beantwoord.Op beide dagen trokken vele leden het gebied in om zoveel mogelijk dier- en plantensoorten te tellen. Vogels, zoogdieren, bomen, kruiden, paddenstoelen, insecten en ga zo maar door – zo veel mogelijk werd in kaart gebracht. De meeste waarnemingen werden op zicht gedaan. Daarnaast werden:

  • drie cameravallen geplaatst, met name om zoogdieren vast te leggen,
  • insecten na het vallen van de avond met licht gelokt naar een wit doek,
  • werden er potvallen geplaatst om andere insecten te kunnen vangen, en
  • werd een batdetector ingezet om vleermuizen waar te nemen.

Na een weekend intensief speuren bleef de teller steken op 902 soorten. Zoals te verwachten viel werd de hoofdmoot gevormd door de insecten. De planten en de vogels vormen de andere twee groepen waarvan we vele soorten hebben kunnen waarnemen. Deze drie samen zijn al goed voor bijna 800 soorten. De verdeling over de diverse groepen is als volgt:

 Insecten  414
 Planten  283
 Vogels  95
 Spinnen  24
 Paddestoelen en schimmels  19
 Zoogdieren  13
 Amfibiën en reptielen  13
Vissen  9
Korstmossen  7
Overig  25

 

De volledige lijst is hier te bekijken.

De reacties van de leden op dit evenement zijn ronduit positief. De roep om herhaling heeft al geklonken. We kijken dan ook terug op een zeer geslaagd verenigingsweekend.