Corona nieuws

Update Coronamaatregelen

Naar aanleiding van de versoepeling van maatregelen met betrekking tot het coronavirus heeft het bestuur besloten haar beleid enigszins aan te passen. Vanaf 1 juni mogen de werkgroepen sommige activiteiten in de buitenlucht weer opstarten. Welke activiteiten doorgaan en in welke vorm, is ter beoordeling van de coördinatoren. Voor sommige werkgroepen is het nog niet mogelijk de activiteiten weer op te vatten. Dit geldt voor onder andere Grijs, Groen en Gelukkig en Samen de Natuur in. Ook alle publieksexcursies en lezingen zijn voorlopig nog opgeschort.

Voorop staat dat ten alle tijden de richtlijnen van het RIVM en regering leidend zijn. (Vermijd drukte, houdt 1,5 meter afstand. Blijf altijd thuis bij klachten, zijn er gezinsleden met benauwdheid en/of koorts, dan blijft iedereen thuis. Verder veelvuldig handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien. Bent u 70 jaar of ouder, of heeft u een kwetsbare gezondheid, wees dan extra voorzichtig).'

Met vriendelijke groeten,

Ellen van Rijn
Secretaris IVN Oisterwijk