IVN Oisterwijk en duurzaamheid: een begin.

 

De werkgroep duurzaamheid is op dit moment niet actief. In de loop van 2018 wordt besloten hoe IVN Oisterwijk het beleid rondom duurzaamheid de komende jaren vorm zal gaan geven.

 

Het zal niemand ontgaan: "duurzaamheid" is een trend. In verschillende media wordt in toenemende mate bericht over duurzaam leven, duurzame energieopwekking, duurzaam geproduceerd voedsel, etc. Maar wat heeft IVN Oisterwijk met duurzaamheid? En hoe kan je daar als natuurgids of werkgroep aandacht aan besteden? De werkgroep Duurzaam Handelen denkt hierover na en wil de leden graag betrekken.

Duurzaamheid is belangrijk, dat vindt bijna iedereen. Daarom staat het tegenwoordig in onze naam. Maar velen vinden het saai, complex en controversieel. Het is echter onmiskenbaar dat de natuur lijdt onder het gebrek aan duurzaamheid. De teruggang van de biodiversiteit bedreigt onze voedselvoorziening en onze gezondheid. Natuur en duurzaamheid zijn sterk verbonden. Als we mensen vertellen over natuur en ervan willen laten genieten, dan kunnen we niet om duurzaamheid heen.

Maar hoe besteed je er als natuurgids of werkgroep aandacht aan zonder mensen te irriteren en een mening op te dringen? Hoe leg je uit welke invloed menselijke activiteiten hebben op de natuur? Hoe kunnen we mensen stimuleren erover na te denken en zelf conclusies te trekken? Dat is nog een flink leerproces, waarbij we onze betrokkenheid en enthousiasme voor de natuur vooral moeten behouden.

Landelijk, regionaal en lokaal worden tal van initiatieven ontplooid rond deze themaís. Op onze IVN twitter- en facebookpaginaís en in de rubriek ëGroene voetjesí op onze website berichten we daar me regelmaat over.

Ter inspiratie, hieronder een overzichtje van door ons verzamelde initiatieven en organisaties die met duurzaamheid (duurzaam leven, duurzame energieopwekking, duurzaam geproduceerd voedsel en meer) aan de slag zijn gegaan. En dat is dan nog maar een greep uit veel meer.

Wat heeft de werkgroep namens IVN Oisterwijk tot nu toe gedaan:

  • deelname aan de Biodiversiteitsdag Haaren op 2 april 2015;
  • deelname aan de dag van de duurzaamheid in Oisterwijk op 10 oktober 2014;
  • het aanbieden van de cursus biologisch moestuinieren, in samenwerking met LNMH;
  • elke 14 dagen een nieuwe tip, een nieuw groene voetje.

En wat gebeurt er zoal lokaal?

  • Duurzame Energie Coöperatie Oisterwijk DEC-Oisterwijk
  • Duurzaamheidsvallei Heukelom
  • Meedingen naar Groenste stad van Nederland
  • Buurt-moestuinieren
  • Biodiversiteitsteam
  • Aanschaf zonnepanelen voor gemeentehuis Oisterwijk