Insect van de maand: september 2017
door: Elly Aarts

Grote vuurvlinder (Lycaena dispar)

i51.grotevuur.Elly


Op onze vakantie in NO-Hongarije zag ik voor het eerst in mijn leven de Grote vuurvlinder. De felle rood-oranje kleur van deze vlinder is erg opvallend en ik was erg gecharmeerd van deze bijzonder mooie vlinder.

De grote vuurvlinder is een vlinder uit de familie Lycaenidae, de kleine pages, vuurvlinders en blauwtjes.
Foto: mannetje.

Voorkomen:
Uiterst plaatselijk in Frankrijk tot de Balkan, Finland tot Turkije.
Wat ik me afvroeg, komt deze vlinder ook in Nederland voor?

 In Nederland komt de Grote vuurvlinder voor maar het gaat hier om een ondersoort, batava. Deze ondersoort komt buiten Nederland nergens anders voor. De vlinder is in Nederland erg bedreigd en komt nog in enkele moerasgebieden voor; de Weerribben, de Wieden en de Rottige Meente.
Het leefgebied van de grote vuurvlinder is een tussenstadium in de successie van open water naar moerasbos met als waardplant de waterzuring.

De vlinders drinken nectar van onder andere grote kattenstaart, koninginnenkruid, echte valeriaan, moerasrolklaver en kale jonker. Door ontginning en verdroging is er veel leefgebied voor de grote vuurvlinder verloren gegaan. Als er geen maatregelen worden genomen zal de grote vuurvlinder naar verwachting in Nederland uitsterven. De beschrijving en foto’s zijn van de Lycaena dispar.

Uiterlijk:
De bovenzijde van de vleugels bij het mannetje zijn glanzend oranje met een zwarte buitenrand en een streepvormig, zwart vlekje op elke vleugel. Bij het vrouwtje is de bovenkant van de voorvleugel oranje met zwarte vlekken. De bovenkant van de achtervleugel is bruin en heeft een oranje band. Het vrouwtje is duidelijk groter dan het mannetje. Van onderen is de soort grijsblauw met een oranje band.

Vliegtijd:
Op de meeste plaatsen twee generaties – mei/ juni en juli/ augustus.

Rups:
Lengte tot 21 mm lang, versmald naar de uiteinden, groen met kleine witte vlekjes. Overwintert als half volgroeide rups tussen dorre bladeren aan de voet van de plant.

Biotoop:
Grote oppervlakte met moerasgebied

Waardplant:
met name krulzuring, waterzuring, paardenzuring.
 

Geraadpleegde literatuur:
De nieuwe vlindergids, Tirion Natuur Vlinders, rupsen en waardplanten, Tirion Natuur, Website vlinderstichting

Foto’s: Ben Aarts