Totaaltellingen seizoen 2017
Oktober 2017

Door: Frans Boom

V46.TellTotaal
Overzicht van getelde dagvlinders, libellen en juffers

De routes die wij vorig jaar nog wel telden maar door gebrek aan tellers hebben opgezegd zijn V0303 een prima route. We telden daar vorig jaar 1372 Dagvlinders in 24 maal tellen.

Maar door mij niet meer te tellen vanwege mijn knieprobleem en (het was voor mij althans moeilijk te belopen route) en er zijn te weinig zelfstandige tellers die elke week ( indien het weer het toe laat ) konden tellen. Wat de Libellen routes L1239-L1240 en L1242 betreft zijn er bijna helemaal geen tellers die dat zelfstandig kunnen en willen doen en voor het vaste team werd het allemaal teveel zeker voor mij. Een jaar eerder in 2015 wegens mijn knieprobleem en het hoge buntgras een voor mij moeilijk begaanbare soortgerichte route V0797 van de Bonte Dikkopjes ook al moeten stoppen. Het is jammer want vooral V0303 wordt al bijna 25 jaar geteld.

 Oké, nu even over het tellen van het afgelopen jaar 2017

V46.1
Route L420 - L421- L422 Libellen en juffers werden geteld door Jan Albert Hellings. De route V1841 - V1845 – V1868 Dagvlinders en Libellen en Juffers geteld door: Annie Goverde, Anne-Marie Boom, Frans Boom,  Jantje Wolfs, Rinie Roosen, Arjan Timmer, Elly Aarts. Heel veel tellers kunnen alleen maar tellen als ze vakantie hebben of in het weekend of terug zijn van vakantie zoals Jantje Wolfs.

In de maand april hebben we door het slechte weer maar twee maal kunnen tellen maar voor de kenners: we hebben geen echte juni dip gehad. Dit is als de vlinders hun eitjes hebben afgezet en we moeten wachten tot de rupsen zijn verpopt en de poppen uitkomen. Dit jaar zijn er wel een aantal tweede en soms derde generaties geteld waardoor het aantal getelde vlinders omhoog gaat. Ook in ons gebied nog niet eerder gezien de Keizermantel nu nog maar een exemplaar.

 

Te verwachten nieuwe Dagvlinders V46.3

Die vanuit het zuiden optrekken naar steeds hoger gelegen gebieden zijn: het Staartblauwtje, Spaanse vlag, Scheefbloemwitje maar ook een nieuwe nachtvlinder trekt steeds verder op de Buxusmot (de rupsen vreten hele buxus haagjes aan gort) verder is van de wespachtige ook de Aziatische Hoornaar gesignaleerd en die maakt jacht op de bijen en dat is echt niet goed voor onze bestuivers.

Naar: Overzicht telroutes

Wij tellers/sters hebben weer genoten van alle vlinders en libellen en juffers en nu is jullie vraag natuurlijk hoeveel hebben wij er met z’n allen geteld? Ondanks dat wij dus een grote route V0303 en ondanks dat we drie libellen-routes hebben afgestoten hebben wij in 2017 in het totaal 4556 Dagvlinders geteld en hebben we in 2017 in totaal 2881 libellen & juffers geteld. Is dat meer of minder? Dat is zelfs meer dan zonder de afgestoten routes. In 2016 telden wij aan Dagvlinders (met 2 routes meer) 4165 in totaal  dat is 396 meer. En in 2016 telden wij aan Libellen/Juffers (met 3 routes meer) 3086 in totaal dat is 205 minder.

Zie onderstaande overzichten om een duidelijk beeld te krijgen

V46.2


V46.4