Insect van de maand: november 2017
door: Annie Goverde

Blauwe vuurvlinder (Lycaena helle)

i53.blauwevuurAnnie


Afgelopen zomer heb ik een 10 daagse vlinderreis naar Servië gemaakt. Servië is een zeer vlinderrijk land. Op dit moment zijn er 200 dagvlindersoorten bekend en die zijn beschreven in het boek: Dagvlinders van Servië. Er zijn daar veel vlinders en weinig vlinderliefhebbers, in Nederland is het omgekeerd.

Er worden in Servië nog steeds nieuwe soorten ontdekt. De laatste soort die er ontdekt is was in mei 2015 en dat was het Oostelijk oranjetipje (Anthocharis damone).Ter vergelijking: in Nederland blijft de teller, wat dagvlinders betreft, steken op ruim 50 soorten.

Servië heeft op dit moment 9 waargenomen soorten vuurvlinders:
Kleine vuurvlinder, Oostelijke vuurvlinder, Morgenrood, Bruine vuurvlinder, Balkan vuurvlinder, Rode vuurvlinder, Violette vuurvlinder, Grote vuurvlinder en de Blauwe vuurvlinder.

Deze laatste soort is pas recent in Servië ontdekt (augustus 2011). Hij komt slechts plaatselijk voor, vooral in Noord- Europa. De populatie in Stara Planina is de enig bekende op de Balkan. De Blauwe vuurvlinder staat op de Rode Lijst en/of is opgenomen in de Habitatrichtlijn.

 De blauwe vuurvlinder die wij op onze eerste dag als doel hadden om te gaan zoeken is een heel klein vlindertje. Om die te kunnen bewonderen moesten we wel eerst ’n paar uur een berg beklimmen. En dat was vlugger gezegd dan gedaan, maar we hadden alle vertrouwen in onze ervaren Servische gids Milan. Want dit vlindertje kun je namelijk pas vinden op ongeveer 1400 meter. Maar onze klimtocht was niet tevergeefs. Op de locatie aangekomen vlogen er enkelen die zich door ons prima lieten fotograferen.

De Blauwe vuurvlinder is een heel kleine vlinder, vleugellengte ±12 mm. Wordt vooral aangetroffen op moerasachtige locaties waar een koel klimaat heerst. De aanwezigheid van deze soort kan opgevat worden als een relict uit de koele klimaatperioden na de laatste ijstijd. In de Alpen leven de rupsen vooral op Duizendknoop (Persicaria vivipara).

De vlinders overwinteren als pop in de strooisellaag.
De vlinders gedragen zich plaatsgetrouw en een locatie van kleine omvang kan toereikend zijn voor een populatie.
Verdraagt als pop in de winter een periode van inundatie.
De levensduur van de het blauwe vuurvlindertje is kort, 1 week.
Vliegtijd is van begin mei tot midden juli in natte beekdalen.

 

Geraadpleegde literatuur:
Dagvlinders van Servië; Miloš Popović & Milan Ðurić
Dagvlinders in de Benelux; F.A. Bink & R.M. Moenen.
Butterflies of Serbia:   http://leptiri.beograd.com/index.html 

Foto's: Annie Goverde