Natuurwerkgroep

Het doel van de werkgroep is het beheren van het landschap om zo biotopen voor planten en dieren te verbeteren en of te handhaven.

We doen dit door bijvoorbeeld het knotten van wilgen, het opschonen en vrijmaken van poelen, plaggen van heide, het afzetten van houtwallen, het bestrijden van invasieve planten. Dit kan zowel in gebieden van landschapbeheerders als bij particulieren zijn, bij voorkeur in de gemeente Oisterwijk.

We streven er naar om in het najaar en de winter eens in 3 à 4 weken een klus te doen. We kiezen voor die periode om de natuur zo min mogelijk te verstoren. Daarnaast werken we een enkele keer in de zomer. We werken meestal op een zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.

De werkgroep bestaat nu uit 20 leden en meer leden zijn zeer welkom, zodat we nog meer kunnen gaan aanpakken. Geinteresseerden die eens een keer mee willen doen zijn van harte welkom.

Wat doen wij?

  • Het knotten van wilgen
  • Het afzagen en uitdunnen van oude houtwallen, ter vernieuwing
  • Helpen bij nieuwe aanplant
  • Het vrij maken van poelen
  • Het weghalen van dominantie planten of bomen
  • Heidevelden ontdoen van opschot zoals berk en grove den

 

Voor de werkdata kijk bij de agenda van de Natuurwerkgroep.