De eerste inventarisatieronde van 2020

Een ander verhaal als gebruikelijk: het weer is eigenlijk nog te koud en door het rondwarende Corona-virus is niet iedereen in staat om deel te nemen aan de inventarisaties. Begrijpelijk, maar dat maakt het wel vrij lastig. Dus dit jaar tijdens de eerste ronde geen kikkerkoren, piepende padden en bluppende heikikkers maar rust doordat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft. We hebben nog erg weinig activiteit gezien. De vraag is of dit komt door de temperatuur of doordat het gewoon slecht gaat met de amfibieën. De rest van het jaar zal het uitwijzen.

20 3 2020 heiven

Karin van de Logt

Schoonmaken paddentunnels 30 november 2019

Afgelopen zaterdag hebben we weer samen met enkele mensen van de Natuurwerkgroep de tunnels aan de Rosepdreef schoongemaakt. Vele handen maken licht werk en het goede weer maakte het een aangenaam klusje. De tunnels zijn weer schoon, de schermen gecontroleerd en vrijgemaakt van begroeiing en het aanwezige zwerfvuil is verzameld.

 

En conform traditie hebben we afgesloten met wat te drinken bij Meneer Van Eijck. 

Niels, Joop, Ad, Frans, Ton, Willem, Johan, Els en Jeanny hartelijk bedankt voor jullie inzet!

 

Karin

Boomkikkers kijken in de Brand 

Het begint inmiddels een traditie te worden op het amfibiënseizoen af te sluiten met een boomkikkerexcursie in de Brand. In tegenstelling tot eerder jaren was het nu niet zo warm, en dat was te merken in de waarnemingen!

Nog nooit hebben we zoveel boomkikkers gezien en ze waren ook veel actiever als anders. Uiteindelijk is de teller blijven steken op 130 exemplaren omdat enkele deelnemers wel heel veel zin hadden in een kop koffie, maar ook dat hoort erbij! Al met al een zeer geslaagde ochtend.

 

Inventarisatie Witven en Van Esscheven op 18 juni 2019

 

Voor de padden en de kikkers is het “werk” bijna afgelopen. Het wordt

vakantietijd. Dus dachten we: nog even de vennen inventariseren. Het was

eventjes 28 graden en dat om half acht 's avonds!

We telden maar liefst 25 plonzen en hoorden een stuk of 10 groene kikkers. Ook

zagen we in een plasje naast het Witven 8 juveniele groene kikkers.

Toen we bij het van Esschenven kwamen, was het een kakafonie van jewelste.

Poel- en bastaardkikkers door elkaar. We zagen een viertal klompjes

kikkerdril omringd door luchtbellen?

Vooral in een plas langs het ven (beschut tegen reigers) was het een heerlijk

lawaai. We telden er ongeveer 30.

Soms leek het erop dat het herfst was. We zagen zwavelkopjes, maar dat kwam

wellicht door de grote hoeveelheid regen van de laatste tijd.

Voldaan en bezweet reden we naar huis.

Ad van Pelt