Erwtensoep en wintergasten, een vogelexcursie bij de Leemkuilen


IMG 20200126 120226m
De vogelwerkgroep bijt de spits af in dit jubileumjaar met een vogelwandeling bij de Leemkuilen. Met erwtensoep na afloop.

Het is dit jaar opvallend druk bij deze traditionele vogelexcursie in januari, ruim 60 deelnemers. Zou het de soep zijn? Aan het grijze weer zal het zeker niet liggen, dat nodigt meer uit om lekker thuis op de bank te blijven zitten. Er zijn gelukkig voldoende gidsen en in kleinere groepen gaan we op pad. Want anders dan de titel doet vermoeden, moet er eerst gewandeld worden. Op zoek naar de vogels dus!
Het hele natuurgebied bestaat uit met kleine plassen gescheiden door dammen en moerassig struweel en is ontstaan door de afgraving van leem voor de baksteenfabricage. De grote plas heeft pas later zijn vorm gekregen door zandwinning voor de wegenbouw. Hierdoor is een gevarieerd gebied ontstaan dat plaats biedt aan allerlei vogelsoorten, zowel broedvogels als overwinterende soorten uit het Noorden.

Maar vandaag is het opmerkelijk stil. Door de zachte winter blijven veel meer vogels in Scandinavië hangen wat het ontbreken van typische wintergasten zoals kramsvogel, koperwiek, smienten en nonnetjes verklaart.

Maar de gids vertelt zoveel over de vogels die we niet zien dat het toch een interessante excursie is. Wat is een tsjakker? Hoe herken je een sijsje? Welk geluid maakt een winterkoning? Je hoeft de vogels niet te zien om toch te genieten.
Witgat 1292 2009 10 14 xEn bovendien, bij de plas wordt het beter. Futen, meerkoeten, allerlei soorten eenden, aalscholvers en zelfs, juist terwijl een aantal deelnemers het over een naaktstrand heeft, een witgatje. Er wordt wat gelachen maar het blijkt een echt bestaande watervogel te zijn. Als hij wegvliegt is het meteen ook voor iedereen duidelijk waarom hij zijn naam gekregen heeft.

Een leuke waarneming net zoals de wintertaling die prachtig in het zonnetje zit, de slobeend en een groepje dodaars. We kijken met bewondering naar een fuut die een veel te grote vis naar binnen werkt en een enkeling ziet de ijsvogel die laag over het water schiet. De groene specht die zich duidelijk laat horen, is lastig te ontdekken maar dat wordt goed gemaakt door twee boomkruipers die op zoek naar kleine insectjes onvermoeid langs een stam omhoog kruipen om even later weer schuin omlaag naar de volgende boom te vliegen. Karakteristiek gedrag volgens de gids. De boomklever doet zijn naam eer aan en beweegt moeiteloos omhoog én omlaag langs de stam.
De tijd gaat snel, zeker nu inmiddels het zonnetje ook is gaan schijnen en alles nog wat mooier maakt. Maar de soep wacht. Terug bij de auto’s genieten we nog na van alles wat we gehoord en gezien hebben, en vooral van een heerlijke kop erwtensoep met roggebrood. Een mooi begin van de dag.

IMG 20200126 120249m Wintertaling 2012 02 06 6626 boomkruiper

Filmmiddag in Tiliander

 

Holland Natuur in de Delta
Alweer de derde jubileumactiviteit. Omdat je voor een echt bioscoopgevoel een groot scherm nodig hebt, kwamen wij vandaag terecht bij Cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk. Ondanks de over Nederland trekkende storm Chiara wisten veel bezoekers, variërend in de leeftijd van 8 tot 80 jaar, ons te vinden.

Nederland is een waterland. Ongeveer een derde ligt onder de zeespiegel. Ons land ligt in de delta van drie grote Europese rivieren: Rijn, Maas en Schelde. Bovendien speelt water een cruciale rol in onze natuur. Verdroging en vernatting van natuurgebieden komen wekelijks in het nieuws. Al met al redenen genoeg om voor deze middag “Holland, Natuur in de Delta” als film te kiezen.

De middag wordt geopend door voorzitter Carlo van Schijndel die nog maar eens uitlegt wat IVN is en wat we zoal doen. Met bijna 600 leden is Oisterwijk de grootste IVN-afdeling in het land. Vaak nemen we de mensen mee de natuur in, maar vandaag doen we het andersom. De natuur komt naar je toe!

“Holland, Natuur in de Delta” van regisseur Mark Verkerk is een film uit 2015. De opnames zijn door 15 verschillende camerateams gemaakt en hebben bijna 2 jaar in beslag genomen. De film opent met de stekelbaars die een lange tocht moet maken van de Noordzee naar de kleine zoetwaterplassen om zich voort te planten. Verder zien we als hoofdpersonen de zeearend, de haas, de bever en het pimpernelblauwtje, een vlinder die bijna uitgestorven was.

Een goede typering van de film wordt gegeven door de dichtregels van Hendrik Marsman aan het begin: “Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig laagland gaan”.

Al met al een prachtige film. De tocht van de stekelbaars langs de Deltawerken, de nachtopnames van de bever, een vlucht op de rug van een zeearend, en beelden van rammelende hazen en het ontpoppen van het pimpernelblauwtje laten zien hoe mooi de natuur in Nederland eigenlijk is. Na afloop genieten we met zijn allen nog van een lekker drankje aan de bar en keren we voldaan huiswaarts.

Voor wie er niet genoeg van kan krijgen, is hier de link naar de trailer: https://youtu.be/YdqHPAAUqQQ

Nieuwjaarsontbijt 2020, een bruisende start van het jubileumjaar


Drukte rond het scoutinggebouw op deze grijze eerste zaterdag van januari. Met de auto, op de fiets, te voet….. vanuit alle richtingen komen IVN-leden hierheen voor het gezamenlijke ontbijt. Sommigen kennen elkaar al jaren, anderen zien elkaar 1 of 2 keer per jaar en hier en daar zijn er onbekende gezichten. Niet zo raar natuurlijk voor een vereniging met bijna 600 leden.SAM 0499

Tot zover is er weinig verschil met 2019 maar als we binnenkomen staan er deze keer glazen champagne klaar, 60 jaar IVN moet immers gevierd worden. Beste wensen worden uitgewisseld, evenals goede voornemens, gezondheidsweetjes en andere plannen. De gezelligheid zit er goed in en het duurt dan ook even voor de ruim 100 aanwezigen aan tafel zitten waar broodjes, eitjes en andere lekkernijen de trek nog wat groter maken.

Maar helaas moeten we ons nog even bedwingen. De speech van de voorzitter, Carlo van Schijndel, lijkt wat langer dan anders maar laat zich hier gelukkig makkelijk heel kort samenvatten: we zijn een gezellige vereniging met veel verschillende werkgroepen die op allerlei gebied zeer actief zijn. Maar naast dit jaarlijkse praatje heeft hij dit jaar nog een andere taak, namelijk iets meer vertellen over het jubileumjaar en alle activiteiten daar omheen en het onthullen van het nieuwe IVN Oisterwijk-logo. Maar nadat het logo bewonderd is kan er toch eindelijk echt gegeten worden.