Erwtensoep en wintergasten, een vogelexcursie bij de Leemkuilen


IMG 20200126 120226m
De vogelwerkgroep bijt de spits af in dit jubileumjaar met een vogelwandeling bij de Leemkuilen. Met erwtensoep na afloop.

Het is dit jaar opvallend druk bij deze traditionele vogelexcursie in januari, ruim 60 deelnemers. Zou het de soep zijn? Aan het grijze weer zal het zeker niet liggen, dat nodigt meer uit om lekker thuis op de bank te blijven zitten. Er zijn gelukkig voldoende gidsen en in kleinere groepen gaan we op pad. Want anders dan de titel doet vermoeden, moet er eerst gewandeld worden. Op zoek naar de vogels dus!
Het hele natuurgebied bestaat uit met kleine plassen gescheiden door dammen en moerassig struweel en is ontstaan door de afgraving van leem voor de baksteenfabricage. De grote plas heeft pas later zijn vorm gekregen door zandwinning voor de wegenbouw. Hierdoor is een gevarieerd gebied ontstaan dat plaats biedt aan allerlei vogelsoorten, zowel broedvogels als overwinterende soorten uit het Noorden.

Maar vandaag is het opmerkelijk stil. Door de zachte winter blijven veel meer vogels in Scandinavië hangen wat het ontbreken van typische wintergasten zoals kramsvogel, koperwiek, smienten en nonnetjes verklaart.

Maar de gids vertelt zoveel over de vogels die we niet zien dat het toch een interessante excursie is. Wat is een tsjakker? Hoe herken je een sijsje? Welk geluid maakt een winterkoning? Je hoeft de vogels niet te zien om toch te genieten.
Witgat 1292 2009 10 14 xEn bovendien, bij de plas wordt het beter. Futen, meerkoeten, allerlei soorten eenden, aalscholvers en zelfs, juist terwijl een aantal deelnemers het over een naaktstrand heeft, een witgatje. Er wordt wat gelachen maar het blijkt een echt bestaande watervogel te zijn. Als hij wegvliegt is het meteen ook voor iedereen duidelijk waarom hij zijn naam gekregen heeft.

Een leuke waarneming net zoals de wintertaling die prachtig in het zonnetje zit, de slobeend en een groepje dodaars. We kijken met bewondering naar een fuut die een veel te grote vis naar binnen werkt en een enkeling ziet de ijsvogel die laag over het water schiet. De groene specht die zich duidelijk laat horen, is lastig te ontdekken maar dat wordt goed gemaakt door twee boomkruipers die op zoek naar kleine insectjes onvermoeid langs een stam omhoog kruipen om even later weer schuin omlaag naar de volgende boom te vliegen. Karakteristiek gedrag volgens de gids. De boomklever doet zijn naam eer aan en beweegt moeiteloos omhoog én omlaag langs de stam.
De tijd gaat snel, zeker nu inmiddels het zonnetje ook is gaan schijnen en alles nog wat mooier maakt. Maar de soep wacht. Terug bij de auto’s genieten we nog na van alles wat we gehoord en gezien hebben, en vooral van een heerlijke kop erwtensoep met roggebrood. Een mooi begin van de dag.

IMG 20200126 120249m Wintertaling 2012 02 06 6626 boomkruiper