Vogel van de maand: januari/februari 2020
door: Titia van Heusden

Kleine zwaan (Cygnus columbianus bewickii
kleineZwaan2Kleine zwaan
In de winter zijn veel vogels stil. Er wordt weinig gezongen, voor de meeste vogels is dit een periode van overleven. En een groot aantal vogels is naar het zuiden van Europa of naar Afrika vertrokken.  Maar gelukkig komen ook vogels uit noordelijk gelegen gebieden, zoals Scandinavië en Siberië naar Nederland toe om te overwinteren. Een van deze soorten is de kleine zwaan. En deze zwanen kunnen er vrolijk op los toeteren. De kleine zwaan is een ondersoort van de fluitzwaan, de wetenschappelijke naam luidt Cygnus columbianus bewickii.
De fluitzwaan is een soort die in Noord-Amerika voorkomt. De bekendste zwaan in Nederland is de knobbelzwaan met de grote oranjerode snavel. Deze is hier jaarrond aanwezig. 
In de winter komen uit het noorden de wilde en kleine zwaan erbij. Deze soorten hebben een zwart met gele snavel. De kleine zwaan broedt niet in Nederland, de wilde zwaan broedt in Noord-Nederland met 2 paartjes.

Vogel van de maand: november/december 2019
door: Hannie Nilsen

Klapekster (Laniare en excubare )

klapekster4klapekster

Laniare en excubare, Latijnse woorden die  ‘lelijk toetakelen en waakzaam zijn’ betekenen. Maar wat hebben deze Latijnse werkwoorden te maken met de vogel van de maand, de klapekster?  Eigenlijk alles want niet alleen geven ze deze vogel zijn Latijnse naam ’Lanius excubitor’, ze vertellen meteen ook iets over zijn gedrag. Lelijk toetakelen is namelijk precies wat hij doet met zijn prooi. De klapekster is een uitgesproken vleeseter.  Muizen, hagedissen, kikkers, insecten en kleine zangvogels staan allemaal op zijn menu.
Biddend in de lucht jaagt hij op deze prooien die hij vervolgens op een stevige doorn of een stuk prikkeldraad spietst. Daarna wordt de prooi met grof geweld uit elkaar gerukt en opgepeuzeld. Vaak leggen klauwieren zo een voorraadje voedsel aan. Als je ’s winters een doornige struik of een stuk prikkeldraad ontdekt met daarop gespietste prooien, kun je er bijna vanuit gaan dat er een klapekster in de buurt is.

Vogel van de maand: september/oktober 2019
door: Jan Op 't Hoog

Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)

gekraagdeRoodstaart1WGekraagde roodstaartOp een zondagmorgen een tijd geleden hoorde ik in het radioprogramma “Vroege vogels” een verhaal over de gekraagde Roodstaart. De onderzoekers noemden hem de koning van het woud. In mijn beleving is dit de Havik maar anderen kunnen altijd iets anders vinden. Waarom noemden zij deze vogel, koning van het woud. Dat had te maken met het gebied waarin zij onderzoek deden. Het gebied “de Friese Wouden” bleek bij uitstek een bolwerk van gekraagde roodstaarten te zijn. Deze vogel komt er relatief meer voor dan in andere gebieden. En daarom een uitgelezen kans om gekraagde roodstaarten in dit gebied te gaan onderzoeken.
Dat deze vogel maar liefst 5000 kilometer hiervandaan overwintert en dat maar 40 % van de jonge vogels niet terugkeert. Dat riep bij de onderzoekers veel vragen op. Wat is hiervan de reden, vroegen zij zich af.

Vogel van de maand: juli/augustus 2019
door: Hannie Nilsen 

Veldleeuwerik (Alauda arvensis)

 veldleeuwerikIMG 4030veldleeuwerikTekst Leeuwerik

 

 

 

 

 

 

 

Vogel van de maand: mei/juni 2019 
door Hannie Nilsen

 Kraanvogel (grus grus)  deel 2.
kraanvogel4kraanvogel

In China en Japan staat de kraanvogel symbool voor een lang leven, een goede gezondheid, geluk en tevredenheid. Volgens de oosterse filosofie zullen de goden je wensen vervullen als je binnen één jaar tijd 1000 papieren kraanvogels vouwt. Dit omdat volgens de overlevering een kraanvogel 1000 jaar oud wordt. Vogelaars hebben geen duizend kraanvogels nodig. Bij hen stijgt het gelukshormoon al bij het horen van een groep overtrekkende kraanvogels of bij het zien van een groepje dat foerageert op een weiland. Of, nog beter, een paartje met een nog niet vliegvlug jong in hun kielzog. En ook het baltsritueel van de kraanvogel hoort natuurlijk in dit rijtje thuis. Tijdens de trek kun je dit spektakel soms al waarnemen. In het najaar lijkt het bijna een groepsgebeuren waarbij je de ene na de andere vogel de lucht in ziet springen, een bijzonder gezicht. Maar vooral in het voorjaar is de dans spectaculair: man en vrouw draaien met uitgestrekte vleugels om elkaar heen en springen soms enkele meters hoog waarbij ze meestal zeer luidruchtig hun aanwezigheid kenbaar maken door naar elkaar te roepen.