Midwintertelling watervogels 2020
door: Hannie Nilsen

Watervogels 2020

 18 januari 2020                                                                                                                                           TELLIJST 

De midwintertelling is een jaarlijks terugkomende, internationale telling waar wij als vogelwerkgroep altijd aan deelnemen. Al ruim 50 jaar worden alle watervogels volgens een vast stramien geteld. De datum ligt min of meer vast, evenals de telgebieden. Wat van jaar tot jaar varieert is het weer en de aantallen vogels.

Het mooiste is het natuurlijk als het op de dag zelf droog en niet te koud. Maar als je een dag hebt meegemaakt waarin het maar bleef regenen of je hebt een keer sneeuw en ijs getrotseerd, dan ben je dik tevreden met het weer van vandaag, ondanks een vervelend buitje aan het begin van de dag. Daarna bleef het droog en leek een waterig zonnetje af en toe zelfs wat warmte te geven. Al bleef de thermometer op 7 graden steken.

De Reusel, Voorste en Achterste Stroom, Lammerven, Allemansven en alle andere bekende en onbekende waters worden door zo’n 20 tellers geïnventariseerd. Ieder jaar is het afwachten. Als de vennen dichtgevroren zijn, weten we van tevoren al dat we niet veel zullen vinden maar ook nu zijn de verwachtingen niet zo hoog. Als gevolg van de zachte winter tot nu toe lijken er aanzienlijk minder wintergasten uit Scandinavië en Rusland te zijn. En dat is ook een beetje de teneur als we na afloop bij Klein Speijk nog even napraten. “Er zat niets, niks bijzonders, veel minder dan vorig jaar, nog geen watersnip gezien……….”, of iets soortgelijks klinkt het iedere keer als een nieuw groepje binnen komt.

Hoewel het laatste groepje dankzij hun telescoop in ieder geval wel een aantal watersnippen gezien heeft, goed verscholen aan de waterrand. Maar ook zij hebben verder vooral fijn gewandeld zonder echt veel watervogels te zien. Wel zijn hier en daar nog leuke andere waarnemingen gedaan zoals een kleine bonte specht, een havik en flinke groepen sijsjes. En zoogdieren zijn ook altijd leuk. Een rode eekhoorn bij de Voorste Stroom en langs De Reusel zelfs sporen van een bever.
De grote verrassing komt echter ’s avonds als de resultaten ingevoerd worden. Het blijkt namelijk helemaal niet zo’n slecht jaar te zijn. Met 1935 waarnemingen zitten we zelfs ruim boven het gemiddelde van de afgelopen 16 jaar (gemiddeld 1648). Het is qua aantallen zelfs het 4 beste jaar. Ook met 29 soorten is het een normale telling. Waarschijnlijk zijn we enigszins beïnvloed door de telling van het afgelopen jaar, toen werden 2562 watervogels geteld, in ons werkgebied het hoogste aantal in al die jaren. Opvallend dit jaar is de toename van de grauwe gans terwijl de Canadese gans op zijn retour lijkt. Bij de Nijlgans zien we een lichte afname, bij de brandgans een kleine toename.
  2020 gansOok opvallend zijn de lage aantallen van ijsvogel en kievit. Juist met deze zachte winters zou je verwachten deze soorten veel vaker aan te treffen.
Verder laten veel vogels ondanks enige schommelingen toch een gestage achteruitgang zien zoals bijvoorbeeld waterhoen en dodaars. De grote zilverreiger daarentegen zet zijn opmars voort zoals overal in Nederland.
2020 dodaars

De precieze aantallen en een overzicht over de resultaten van 16 jaar vindt u hier. Voor meer informatie: https://www.sovon.nl/nl/midwintertelling


foto's: Jan Wolfs en Wikipedia


Vogelexcursie Strabrechtse heide
15 december 2019

roodborsttapuit1roodborsttapuitDe laatste excursie van het jaar sluit het vogeljaar met zonnig weer af. Er zijn dit jaar 2 excursies niet doorgegaan:  de vaarexcursie in de Biesbosch en de excursie naar Meijendel werd, vanwege slechte weersvooruitzichten afgelast.  Maar deze excursie gaat ondanks de harde wind gewoon door en we zullen wel zien wat ons deze morgen brengt. Na een kopje koffie, wandelen we richting het Beuven  en genieten onderweg van de uitgestrektheid van de Strabrechtse heide. De Schotse Hooglanders met hun imposante horens  hebben weinig interesse voor ons als vogelaars. Zij zijn bezig met het kort houden van de vegetatie.
Maar dat hoeven ze niet alleen te doen want in de verte zien we een paar grote machines staan, die hier worden ingezet om het heideveld nog wat groter te maken. Het Beuven heeft net als alle andere vennen in Brabant erg te lijden met de droogte van afgelopen zomers. Het waterpeil staat bijzonder laag en het knuppelpad, wat men normaal moet belopen om met droge voeten bij de kijkhut te komen, ligt er nutteloos bij. Er is geen watervogel te zien, zelfs geen wilde eend. TELLIJST

Vogelexcursie Biesbosch
16 november 2019

DSCN5837Op deze vroege morgen staan we met 12 vogelaars klaar om te vertrekken naar een prachtig gebied wat vogels betreft. In Werkendam komen er nog twee personen bij. We starten bij de Bandijk en kijken over de plasjes naar kuifeenden wat buizerds en nog andere eenden.  We horen de roepjes van een putter en graspiepers.  We drinken wat koffie en kijken wat rond . Het licht komt schuin van voren, dus besluiten we om deze keer andersom te rijden en niet via de gebruikelijke route. Het valt ons op, sinds de werkzaamheden hier klaar zijn dat met  de “auto” vogelen er niet beter is geworden. Veel wegen zijn afgesloten en men dwingt de mensen te voet of op de fiets rond te gaan. Uiteraard ook geen slecht idee.  
Na een tijdje rijden we een doodlopende weg in en kijken over een plas of er nog wat te zien is. In de verte wat buizerds die hier best veel voorkomen, een vrouwtje bruine kiekendief en we spotten nog een groepje watersnippen. Als je ze eenmaal gevonden hebt is het niet moeilijk meer, maar wat zijn deze vogels goed gecamoufleerd. TELLIJST

Vogeltrekteldag Euro Bird watch
5 oktober 2019

 

Telpost IVN vwg 1

 De telpost op de jaarlijkse borrel bij Janus Horrevorts

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag vogeltrekteldag                                                               

Zaterdag 5 oktober, 14.30 uur…… nog anderhalf uur te gaan en dan zit de 26e editie van deze vogeltrekteldag er weer op. Een mooie tijd nu om alvast een verslag te schrijven want het is ongekend rustig. Bovendien staan er nog genoeg andere tellers om de lucht in de gaten te houden.

Vanochtend zijn we om kwart over zeven gestart. Met een groepje van een man of acht staan we al vanaf de ochtendschemer te luisteren en te kijken. Maar het is stil. Er staat een noordoosten wind, fijn voor de vogels die naar het zuiden trekken maar door deze gunstige windrichting vliegen ze erg hoog waardoor ze lastig te zien zijn en moeilijk te horen. Het eerste uur blijft de teller op een armzalige 66 waarnemingen steken. Het volgende uur wordt dat aantal bijna verdrievoudigd maar ook 174 is geen getal waar we heel enthousiast van worden.

Dat gebeurt pas rond 12 uur als de roofvogeltrek op gang komt. De ene buizerd naar de andere trekt in een mooi lijntje over om zich vervolgens weer te verzamelen op zoek naar een thermiekbel. Ook sperwers, een enkele havik en wat torenvalken en slechtvalken komen over. Hoog, in een strakke lijn naar het zuidwesten. Maar juist door deze lijn te volgen ontdekken we steeds meer roofvogels. Ineens zijn onze koude voeten en handen vergeten. Vrijwel tegelijkertijd komt Janus traditiegetrouw met een fles Schrobbelèr. Ook dat helpt goed om weer op temperatuur te komen.

Een kop warme soep , versgebakken kruidkoek, plezierig gezelschap…… ondanks het frisse windje en het gebrek aan vogels, is het hier op de telpost prima uit te houden. Jammer genoeg blijven de vogels hoog vliegen. En langzamerhand wordt de stroom vogels weer minder: drie graspiepers, twee veldleeuweriken, vier vinken,  één witte kwik. En met het minder worden van de aantallen lijkt de temperatuur ook weer te dalen. Het zonnetje is verdwenen en het laatste uur gebeurt er eigenlijk niet veel meer. Van het infopunt op de Logtsebaan horen we dat het op de andere posten niet veel drukker is. De tellers die hier op de centrale post zitten, hebben waarschijnlijk nog het meeste te doen.

TelpostCentraal

Zij informeren geïnteresseerde voorbijgangers over het trektellen en tegelijkertijd verwerken ze ieder uur de gegevens van de diverse telposten. Dit jaar voor het eerst digitaal, een stuk efficiënter dan alle aantallen op papier noteren om ze later alsnog op te tellen en in te voeren.

Bij de Rode Haktol wordt na afloop nog even nagepraat onder het genot van warme chocomel met slagroom. Totaal zijn er op 5 posten 12466 vogels geteld. Er zijn grote verschillen onderling, zo zijn er op Vlagheide het eerste uur al 1355 vogels genoteerd. Ook de rest van de dag komen op deze post duidelijk meer vogels over. Opvallend is verder het grote aantal buizerds, totaal worden er 441 gezien. Net niet genoeg om in de top 5 te komen die bestaat uit spreeuw (4327), vink (1376), zanglijster (835), boerenzwaluw (595) en veldleeuwerik (525).

Al met al een geslaagde dag!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

     FotoTel1  FotoTel2  FotoTel3 FotoTel4 

 

 Hieronder de totaallijst van de 5 telposten

 
EuroBirdwatch 2019 1EuroBirdwatch 2019 2EuroBirdwatch 2019 3EuroBirdwatch 2019 4