Vogelexcursie Strabrechtse heide
15 december 2019

roodborsttapuit1roodborsttapuitDe laatste excursie van het jaar sluit het vogeljaar met zonnig weer af. Er zijn dit jaar 2 excursies niet doorgegaan:  de vaarexcursie in de Biesbosch en de excursie naar Meijendel werd, vanwege slechte weersvooruitzichten afgelast.  Maar deze excursie gaat ondanks de harde wind gewoon door en we zullen wel zien wat ons deze morgen brengt. Na een kopje koffie, wandelen we richting het Beuven  en genieten onderweg van de uitgestrektheid van de Strabrechtse heide. De Schotse Hooglanders met hun imposante horens  hebben weinig interesse voor ons als vogelaars. Zij zijn bezig met het kort houden van de vegetatie.
Maar dat hoeven ze niet alleen te doen want in de verte zien we een paar grote machines staan, die hier worden ingezet om het heideveld nog wat groter te maken. Het Beuven heeft net als alle andere vennen in Brabant erg te lijden met de droogte van afgelopen zomers. Het waterpeil staat bijzonder laag en het knuppelpad, wat men normaal moet belopen om met droge voeten bij de kijkhut te komen, ligt er nutteloos bij. Er is geen watervogel te zien, zelfs geen wilde eend. TELLIJST

Vogelexcursie Biesbosch
16 november 2019

DSCN5837Op deze vroege morgen staan we met 12 vogelaars klaar om te vertrekken naar een prachtig gebied wat vogels betreft. In Werkendam komen er nog twee personen bij. We starten bij de Bandijk en kijken over de plasjes naar kuifeenden wat buizerds en nog andere eenden.  We horen de roepjes van een putter en graspiepers.  We drinken wat koffie en kijken wat rond . Het licht komt schuin van voren, dus besluiten we om deze keer andersom te rijden en niet via de gebruikelijke route. Het valt ons op, sinds de werkzaamheden hier klaar zijn dat met  de “auto” vogelen er niet beter is geworden. Veel wegen zijn afgesloten en men dwingt de mensen te voet of op de fiets rond te gaan. Uiteraard ook geen slecht idee.  
Na een tijdje rijden we een doodlopende weg in en kijken over een plas of er nog wat te zien is. In de verte wat buizerds die hier best veel voorkomen, een vrouwtje bruine kiekendief en we spotten nog een groepje watersnippen. Als je ze eenmaal gevonden hebt is het niet moeilijk meer, maar wat zijn deze vogels goed gecamoufleerd. TELLIJST

Vogeltrekteldag Euro Bird watch
5 oktober 2019

 

Telpost IVN vwg 1

 De telpost op de jaarlijkse borrel bij Janus Horrevorts

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag vogeltrekteldag                                                               

Zaterdag 5 oktober, 14.30 uur…… nog anderhalf uur te gaan en dan zit de 26e editie van deze vogeltrekteldag er weer op. Een mooie tijd nu om alvast een verslag te schrijven want het is ongekend rustig. Bovendien staan er nog genoeg andere tellers om de lucht in de gaten te houden.

Vanochtend zijn we om kwart over zeven gestart. Met een groepje van een man of acht staan we al vanaf de ochtendschemer te luisteren en te kijken. Maar het is stil. Er staat een noordoosten wind, fijn voor de vogels die naar het zuiden trekken maar door deze gunstige windrichting vliegen ze erg hoog waardoor ze lastig te zien zijn en moeilijk te horen. Het eerste uur blijft de teller op een armzalige 66 waarnemingen steken. Het volgende uur wordt dat aantal bijna verdrievoudigd maar ook 174 is geen getal waar we heel enthousiast van worden.

Dat gebeurt pas rond 12 uur als de roofvogeltrek op gang komt. De ene buizerd naar de andere trekt in een mooi lijntje over om zich vervolgens weer te verzamelen op zoek naar een thermiekbel. Ook sperwers, een enkele havik en wat torenvalken en slechtvalken komen over. Hoog, in een strakke lijn naar het zuidwesten. Maar juist door deze lijn te volgen ontdekken we steeds meer roofvogels. Ineens zijn onze koude voeten en handen vergeten. Vrijwel tegelijkertijd komt Janus traditiegetrouw met een fles Schrobbelèr. Ook dat helpt goed om weer op temperatuur te komen.

Een kop warme soep , versgebakken kruidkoek, plezierig gezelschap…… ondanks het frisse windje en het gebrek aan vogels, is het hier op de telpost prima uit te houden. Jammer genoeg blijven de vogels hoog vliegen. En langzamerhand wordt de stroom vogels weer minder: drie graspiepers, twee veldleeuweriken, vier vinken,  één witte kwik. En met het minder worden van de aantallen lijkt de temperatuur ook weer te dalen. Het zonnetje is verdwenen en het laatste uur gebeurt er eigenlijk niet veel meer. Van het infopunt op de Logtsebaan horen we dat het op de andere posten niet veel drukker is. De tellers die hier op de centrale post zitten, hebben waarschijnlijk nog het meeste te doen.

TelpostCentraal

Zij informeren geïnteresseerde voorbijgangers over het trektellen en tegelijkertijd verwerken ze ieder uur de gegevens van de diverse telposten. Dit jaar voor het eerst digitaal, een stuk efficiënter dan alle aantallen op papier noteren om ze later alsnog op te tellen en in te voeren.

Bij de Rode Haktol wordt na afloop nog even nagepraat onder het genot van warme chocomel met slagroom. Totaal zijn er op 5 posten 12466 vogels geteld. Er zijn grote verschillen onderling, zo zijn er op Vlagheide het eerste uur al 1355 vogels genoteerd. Ook de rest van de dag komen op deze post duidelijk meer vogels over. Opvallend is verder het grote aantal buizerds, totaal worden er 441 gezien. Net niet genoeg om in de top 5 te komen die bestaat uit spreeuw (4327), vink (1376), zanglijster (835), boerenzwaluw (595) en veldleeuwerik (525).

Al met al een geslaagde dag!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

     FotoTel1  FotoTel2  FotoTel3 FotoTel4 

 

 Hieronder de totaallijst van de 5 telposten

 
EuroBirdwatch 2019 1EuroBirdwatch 2019 2EuroBirdwatch 2019 3EuroBirdwatch 2019 4

 

Excursie Maasvlakte
21 september 2019

Maasvlakte
Ongeveer 10 jaar geleden is in de Noordzee ten westen van Rotterdam de Tweede Maasvlakte aangelegd. Hierdoor zijn er volop mogelijkheden voor de vestiging van bedrijven rondom de havens. Er liggen nog verschillende onbebouwde terreinen  waar de (trek)vogels zich te goed kunnen doen aan de zaden. En omdat deze Maasvlakte een stuk in zee steekt is dit een goede plek om in de trekperiode naar langstrekkende zeevogels te kijken.            TELLIJST

aalscholver De excursie starten we bij de Vogeltrekpost aan de Prinses Maximaweg. Bij een stevige noordwestenwind worden de vogels naar de kust geblazen en laten ze zich goed zien. Het was echter een zonnige dag met een licht briesje uit het oosten. Toch vlogen er nog verschillende vogels langs zoals zwarte zee-eenden, eiders, roodkeelduikers en aalscholvers. Op het strand zaten veel verschillende meeuwen en een groep grote sterns. De grote sterns vlogen regelmatig naar zee om naar visjes te duiken. Verschillende groepjes graspiepers en 2 roepende oeverpiepers vlogen over de telpost. Hoogtepunten waren de twee kleine jagers. Deze vogels broeden in het noorden van Europa. Ze vangen zelf geen vis, maar stelen dit van meeuwen en sterns. We zagen de kleine jagers langdurig achter meeuwen aanvliegen in de hoop dat deze de gevangen vis loslaat of opbraakt. 
tapuit2  De tweede stop hielden we op een braak liggend terrein bij de brandweerkazerne verder op de Maasvlakte. Een groep van ruim 50 kneuen en verschillende graspiepers vlogen rond. Een stuk of 5 tapuiten zochten het terrein af naar insecten. Torenvalken waren druk aan het jagen. Vanwege graafwerkzaamheden en veel vissers was het verder rustig.
pijlstaart1  De derde stop was bij de Vogelvallei, een 2 jaar geleden aangelegd stukje natuur met water, slikrandjes en eilanden. Een mooi vogelscherm, helaas niet functioneel door de hoogte van de kijkgaten. Verschillende soorten eenden, vooral veel wintertalingen en ook 2 pijlstaarten, zwemmen hier rond.
kuifeend2kuifeend De vierde stop is bij de Slufter, een speciedepot. Hier is het wat drukker met vogels. Een havik en visarend zitten op de grond. Tussen de futen zwemmen ook geoorde futen. De lepelaars en kluten staan te rusten. Ook hier veel eenden: bergeend, tafeleend, kuifeend, krakeend, wintertaling en wilde eend. Op grote afstand foerageren een witgat en groenpootruiter. 
visarend2visarend  De vijfde stop is aan de overzijde van de weg bij de Westplaat. De Westplaat bestaat uit kwelder en de bij eb droogvallende zand- en slikplaten. Er staan duizenden steltlopers, maar de afstand en het tegenlicht maken het moeilijk ze op naam te brengen. Op 2 grote palen in het water zitten visarenden.
tureluur3tureluur  De zesde stop in bij het Voornse Meer, maar vanwege de vele recreanten besluiten we direct te vertrekken en naar Stellendam te rijden. Eerst bezoeken we hier de buitenhaven. Zittend in de zon op de dijk genieten we van de vele vogels: honderden scholeksters, wulpen, tureluurs, lepelaars. Een jagende bruine kiekendief.
oeverloper4oeverloper  De laatste stop is de nieuwe vogelkijkhut Tij. Deze hut bevindt zich bij de Scheelhoek, een vogelreservaat in het Haringvliet. Tij is een architectonisch hoogstandje: een houten ei waar je via een vlonderpad en tunneltje naar toe loopt. Onderweg naar de hut horen we de Cetti’s zanger eerst aarzelend en later luid zingen. Vanuit de hut kijken we uit over water met slikrandjes, eilanden en in de verte het Haringvliet. Ook hier weer de nodige eenden, steltlopers (watersnip, oeverloper, witgat) en op het open water tientallen knobbelzwanen. Een mooie afsluiting van de excursie.

------------------------------------------------------------

 Vogelvallei Maasvlakte 2019vogelvallei

Auteur: Titia van Heusden

Foto’s:  Marie-Jose Verbeeten, Allard Metselaar, Jan Wolfs en Vogelbescherming

Excursie Markiezaat, Woensdrecht en Slikgat bij Tholen
18 augustus 2019

kleinst waterhoenkleinst waterhoenKoffie drinken onder een afdakje bij bezoekerscentrum Kraaijenberg, twee uur later dan eigenlijk afgesproken was en met minder mensen dan verwacht. En dat allemaal vanwege de regen die dan om 10 uur nog steeds even door miezert. Maar deze dag waar we met grote twijfel aan zijn begonnen, zal uiteindelijk een van de leukste excursies van het jaar worden.   TELLIJST

Op ons gemak wandelen we richting Markiezaatsmeer, een zoetwatermoeras ontstaan door de afsluiting hier van de Oosterschelde. Vanwege het aantal soorten vogels dat hier broedt of in trektijd verblijft, wordt dit reusachtige moeras beschouwd als een van Nederlands belangrijkste ‘wetlands’. Vandaag zijn het vooral de laag foeragerende zwaluwen die de show stelen. Er vliegt zelfs nog een late gierzwaluw. Ook bij de kijkhut zijn de zwaluwen  rijkelijk vertegenwoordigd, daar zitten ze gebroederlijk naast elkaar op de draad. Op het slik lopen wat steltjes maar er zwemt ook een rosse stekelstaart en een krooneend met 5 jongen rond. Ver weg zitten zelfs twee zeearenden en loopt er een vos. Mooie waarnemingen. En op de terugweg is het ook drukker in de kruidenrijke ruigtes. Putters, veel juvenielen ook, grasmus, roodborsttapuit, gekraagde roodstaart en nog wat andere soorten die je hier eigenlijk ook wel verwacht. Meestal met de hele familie, de jonkies blijven duidelijk nog even bij de oudervogels in de buurt. Een mooi stukje is dit. Nu we dan toch hier zijn, moeten we natuurlijk ook even langs de Zouteweg waar de laatste dagen allerlei spannende soorten gezien zijn.

Het begint weinig veelbelovend, ieder grijs of bruin bewegend voorwerp in de begroeiing blijkt een jonge waterhoen of meerkoet. Totdat we, zittend op een bankje, ineens een andere vogel ontdekken. De snavel is te lang voor een van onze doelsoorten maar ook een waterral, een juveniele in dit geval, is de moeite waard. Het blijken er zelfs twee te zijn die op hun dooie gemak steeds het slootje oversteken, op zoek naar iets eetbaars. Genieten dus, zeker als even later van wat verderop gewenkt wordt. Want daar, zo’n honderd meter verderop, komt een porseleinhoen steeds te voorschijn uit het riet. Met zelfs nog een waterral erbij, samen in één kijkerbeeld. Volkomen op zijn gemak zit het porseleinhoen even later te badderen, zodat echt iedereen hem goed kan bekijken. En als we dan uiteindelijk weg willen gaan, komt daar ook nog een kleinst waterhoen uit het riet te voorschijn. Een terechte naam, vergeleken met een waterhoen is dit echt een klein vogeltje van 16-18 cm lang. Het verdwijnt dan ook wel heel makkelijk achter de polletjes maar met wat geduld krijgt iedereen deze toch wel heel bijzondere soort goed te zien. De Hogerwaardpolder is de volgende stop. Het uitkijkpunt stelt niet veel voor maar hier vliegen wel de kneutjes die we al bij het Markiezaatsmeer verwacht hadden. Bij de plas zit een mooi groepje kleine plevier maar de leukste waarneming vormen twee reetjes die op een 15 meter afstand nieuwsgierig door de zonnebloemen heen naar ons staan te gluren. 
Inmiddels hebben we al veel soorten gezien maar het weer is heerlijk, met weinig wind en een zonnetje, dus we besluiten om nog even richting Tholen te gaan. Hier bij het Stinkgat zien we vooral steltjes. Groenpootruiter, zwarte ruiter, tureluur, oeverloper, kluut,
bontbekplevier, scholekster en zelfs enkele kemphanen en een zilverplevier worden gespot. Maar ook lepelaars en een juveniele koekoek. Uiteindelijk komen we in totaal uit op 84 soorten, waarbij de meeste vogels zich goed lieten zien. 

Een fantastische vogeldag dus, die toch maar weer aantoont dat thuis blijven meestal niet de beste keuze is.

Tekst:   Hannie Nilsen
Foto’s:  Karin van de Logt en Jan Wolfs