Excursie Regte Hei
6 januari 2019

staartmeesstaartmeesAl jaren gaat onze eerste excursie van het jaar naar de Regte Hei. Een mooie wandeling dicht bij huis, maar met wisselend ‘vogelsucces’. In 2012 en 2013 hadden we beide jaren bijna 50 soorten waaronder ijsvogel, sperwer, klapekster, zwarte en groene specht, havik, wintertaling, zwarte mees en zelfs 3 blauwe kiekendieven. Kleine zwaan, kruisbek, smient en vuurgoudhaan waren andere soorten die we die jaren tijdens onze excursie tegen kwamen. 

In 2014 hadden we zelfs een fantastische ochtend. De temperatuur was toen onder nul maar de zon scheen en de vogels lieten zich zo mooi bekijken. De roofvogels kwamen stuk voor stuk overvliegen, de klapekster zat in een topje van de boom. Maar in 2017 was het glad en zo mistig dat we amper vogels zagen. Resultaten uit het verleden bieden dus ook aan vogelaars geen enkele garantie voor de toekomst.

 Want vandaag is het grijs, het miezert en we komen we niet verder dan een tiental soorten. Op geluid zijn de vogels nog wel goed te herkennen maar het licht maakt het moeilijk om ze ook echt goed te zien. Het is allemaal wat grijs en kleurloos. Maar zoals altijd zitten er wel wat krentjes in de pap zoals een leuke groep sijsjes en de blauwe kiekendief die we op het einde ontdekken. Laagvliegend over het veld laat hij zich mooi zien. Dat geldt niet voor de houtsnip die per ongeluk door een van ons opgeschrikt wordt, die zien de meesten van ons helemaal niet.

Ook niet zo verwonderlijk want we zijn met een grote groep, maar liefst 29 vogelaars. En als er dan weinig te zien is, is het wel heel verleidelijk om eens gezellig bij te praten. En tja……… dan kun je dus zo een houtsnip missen.

Na afloop drinken we met zijn allen nog koffie met allerlei lekkere cakes die door verschillende leden van de werkgroep zijn gebakken. Opnieuw erg gezellig maar ook nu met een half oog op de tuin. Helaas, meer dan een enkele staartmees laat zich niet zien vandaag, zelfs in de tuin is het stiller dan de afgelopen jaren. Te warm voor de tijd van het jaar? Voldoende voedsel nog in de bossen? Wie zal het zeggen? Maar al met al een goed begin van het nieuwe jaar.

Tekst: Hannie Nilsen.

Foto’s: Jan Wolfs