Midwintertelling watervogels 
!8 t/m. 20 januari 2019

groteZilverreigergrote zilverreiger‘De telling afblazen is geen optie’ zeiden we in 2017. Maar dit jaar was de weersverwachting zodanig dat deze jaarlijkse telling vlak voor de start toch afgezegd werd . Of beter gezegd, uitgesteld. De regenpakken en poncho’s konden terug de kast in en een weekend later werden de thermo-onderbroeken te voorschijn gehaald. Een goede keuze: niet alleen was het weer nu veel beter, ook werd er een maximaal aantal vogels geteld. Ondanks de kou en de bevroren vennen werden er maar liefst 2562 vogels genoteerd, verdeeld over 28 soorten. Het oude record uit 2013 bedroeg 2240 vogels dus over de aantallen kunnen we niet klagen. Het gemiddelde aantal vogels van de afgelopen 15 jaar, 1629 waarnemingen, komt zelfs niet in de buurt.

Bijzonder waren de grote zilverreigers. Maar liefst 15 exemplaren telden we van deze soort die 30 jaar terug nog een zeldzaamheid was in Nederland. Pas in 2007 werd deze reigersoort voor de eerste keer geteld in ons werkgebied. Nu zagen we ze foerageren aan de Voorste Stroom, zelfs midden in Oisterwijk. Daar troffen we ook een ijsvogel, een leuke waarneming waarvan we er dit jaar overigens slechts twee hadden.
En tussen de wilde eenden hier ontdekten we zelfs een vrouwtje mandarijneend. Een mooi eendje, maar geen soort die hier van nature voorkomt. Bijna ieder jaar zien we echter wel een aantal van deze ‘escapes’, vogels die ergens uit een vijver ontsnapt zijn.        TELLIJST

 

Bijna alle eenden waren dit jaar overigens goed vertegenwoordigd: meer wilde eend maar ook meer krakeend, kuifeend, wintertaling, tafeleend en smient. Ook de grauwe en de Canadese gans lieten een stijging in aantallen zien. Waterhoentjes telden we echter veel minder. Of het er daadwerkelijk zoveel minder zijn of dat ze zich vanwege de vorst meer in de tuinen langs de Stroom schuil hielden, is moeilijk met zekerheid te zeggen. Zeker is dat het aantal dat we zagen ruim onder het gemiddelde lag van de afgelopen 15 jaar. En datzelfde geldt ook voor de knobbelzwaan. Watersnip zagen we zelfs helemaal niet, evenmin als enkele echte wintersoorten zoals kolgans, rietgans en wilde zwaan. Maar waterpieper en rietgors waren dan weer nieuwkomers die we tijdens deze telling nog niet eerder gezien hadden.


Al met al een paar uurtjes plezierig vogels kijken, met daarna tijd om ervaringen uit te wisselen. En een kop erwtensoep om weer op te warmen.
Een fijne telling voor iedereen, ook voor een beginnende vogelaar. Geen moeilijke vogelgeluiden, weinig echt lastige soorten, iedereen kan meedoen. Een aanrader om meteen in de agenda te zetten. Rond 15 januari 2020: midwintertelling!

Tekst:  Hannie Nilsen
Foto’s: Karin van der Logt en Jan Wolfs