Excursie Kwade hoek - Brouwersdam (Zld.)
2 maart 2019

fazant 3fazantOp deze zaterdagmorgen 2 maart vertrekken met 4 auto’s richting Kwade Hoek. Op zoek, naar wat er een week eerder was gemeld wat strandleeuweriken, sneeuwgorzen en  misschien ook nog een IJsgors. Als we de auto’s parkeren en een kopje koffie hebben genoten, gaan we op pad richting het strand. Onderweg horen we een Cettis’ zanger,  blijkbaar heeft deze ook al het duinengebied verovert. Deze vogel laat een geweldige toename  zien. In 1974 was het eerste broedgeval in Nederland nu  zijn het er ruim 1000.
Voornamelijk in dit westelijk deel van Nederland met de Biesbosch als absolute toplocatie.  Wat verderop zien we ook nog een roodborsttapuit.  De graspiepers baltsen volop en hun parachuteachtige daling blijft toch altijd weer een leuk gezicht. Op het strand aangekomen kiezen we ervoor om links te gaan.                    TELLIJST

De veldleeuweriken zingen hoog in de lucht hun lied en we zeggen tegen elkaar. Ja, vroeger was dit in Brabant heel gewoon. Maar nu zijn deze zangers van de lucht bij ons in Brabant nog maar sporadisch te horen. Helaas is het zo en hopelijk komt  er verandering in, maar dan moet er nog heel, heel veel  gebeuren in ons agrarisch landschap. We staan regelmatig stil om te speuren naar wat vogelbewegingen op de grond. Maar verder dan een paar kraaien en meeuwen komen we niet. We zien nog een overblijfsel van een zeehond liggen en besluiten via het strand terug te lopen. We lopen bijna een bonte strandloper omver zo dichtbij is het vogeltje. Dat de vogel niet helemaal in orde is zien we wel maar we gunnen hem zijn rust, misschien sterkt de vogel nog aan en kan hij later nog verder trekken. 

Het wordt warm, de zon schijnt volop en we vertrekken richting de brouwersdam, onderweg zien we nog een paar duizend brandganzen en speuren naar die ene de roodhalsgans, maar dan gaat opeens alles de lucht in. We zoeken naar een roofvogel die dit kan veroorzaken maar meer dan een drietal buizerds zien we niet. Op de dam zien we al direct een zeekoet, tenminste dat dachten we, maar na goed kijken blijkt het toch een alk te zijn. Erg leuk en dat zo dichtbij. We rijden een stuk de dam op en zien groepen zwarte zee-eenden. Regelmatig vliegen er roodkeelduikers door het beeld en de middelste zaagbekken laten zich goed bekijken. We gaan even pauzeren bij de Heerekeet en daarna gaan de inlagen bekijken.
Na deze stop zien we links van ons 2 paar nonnetjes zitten, altijd een mooi gezicht zowel man als vrouw. Nog eventjes en deze zaagbekkensoort  vertrekt weer naar het Noorden. Een zwarte ruiter komt lekker dichtbij en al is hij dan wel in winterkleed het blijft een mooie waarneming. Groepen kluten en wulpen maken het totaalplaatje compleet. We gaan verder maar het weer wordt er niet beter op. We vullen de lijst nog aan met rotganzen en bontbekplevieren en dan gaan de wulpen en andere vogels de lucht in. En jawel, een slechtvalk  is de oorzaak en even later keert de rust weer terug. Nog een stop voor we richting huis gaan. Maar met de motregen in de rug zien we honderden goudplevieren er een hele show van maken voor ze gaan landen. In een groepje kokmeeuwen staan 2 zwartkop meeuwen met verderop wat grutto’s en eenden.
Maar het zicht wordt gaandeweg slechter. We vertrekken richting Hellegatsplein en speuren vanuit de auto of er nog wat leuks en interessants kan zitten.  Het blijft bij de 83 soorten die we vandaag spotten al met al nog niet zo slecht gezien de weersvooruitzichten.

Tekst:  Jan Op ’t Hoog

Foto’s: Jeroen de Pinth.