Vogeltrekteldag Euro Bird watch
5 oktober 2019

 

Telpost IVN vwg 1

 De telpost op de jaarlijkse borrel bij Janus Horrevorts

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag vogeltrekteldag                                                               

Zaterdag 5 oktober, 14.30 uur…… nog anderhalf uur te gaan en dan zit de 26e editie van deze vogeltrekteldag er weer op. Een mooie tijd nu om alvast een verslag te schrijven want het is ongekend rustig. Bovendien staan er nog genoeg andere tellers om de lucht in de gaten te houden.

Vanochtend zijn we om kwart over zeven gestart. Met een groepje van een man of acht staan we al vanaf de ochtendschemer te luisteren en te kijken. Maar het is stil. Er staat een noordoosten wind, fijn voor de vogels die naar het zuiden trekken maar door deze gunstige windrichting vliegen ze erg hoog waardoor ze lastig te zien zijn en moeilijk te horen. Het eerste uur blijft de teller op een armzalige 66 waarnemingen steken. Het volgende uur wordt dat aantal bijna verdrievoudigd maar ook 174 is geen getal waar we heel enthousiast van worden.

Dat gebeurt pas rond 12 uur als de roofvogeltrek op gang komt. De ene buizerd naar de andere trekt in een mooi lijntje over om zich vervolgens weer te verzamelen op zoek naar een thermiekbel. Ook sperwers, een enkele havik en wat torenvalken en slechtvalken komen over. Hoog, in een strakke lijn naar het zuidwesten. Maar juist door deze lijn te volgen ontdekken we steeds meer roofvogels. Ineens zijn onze koude voeten en handen vergeten. Vrijwel tegelijkertijd komt Janus traditiegetrouw met een fles Schrobbelèr. Ook dat helpt goed om weer op temperatuur te komen.

Een kop warme soep , versgebakken kruidkoek, plezierig gezelschap…… ondanks het frisse windje en het gebrek aan vogels, is het hier op de telpost prima uit te houden. Jammer genoeg blijven de vogels hoog vliegen. En langzamerhand wordt de stroom vogels weer minder: drie graspiepers, twee veldleeuweriken, vier vinken,  één witte kwik. En met het minder worden van de aantallen lijkt de temperatuur ook weer te dalen. Het zonnetje is verdwenen en het laatste uur gebeurt er eigenlijk niet veel meer. Van het infopunt op de Logtsebaan horen we dat het op de andere posten niet veel drukker is. De tellers die hier op de centrale post zitten, hebben waarschijnlijk nog het meeste te doen.

TelpostCentraal

Zij informeren geïnteresseerde voorbijgangers over het trektellen en tegelijkertijd verwerken ze ieder uur de gegevens van de diverse telposten. Dit jaar voor het eerst digitaal, een stuk efficiënter dan alle aantallen op papier noteren om ze later alsnog op te tellen en in te voeren.

Bij de Rode Haktol wordt na afloop nog even nagepraat onder het genot van warme chocomel met slagroom. Totaal zijn er op 5 posten 12466 vogels geteld. Er zijn grote verschillen onderling, zo zijn er op Vlagheide het eerste uur al 1355 vogels genoteerd. Ook de rest van de dag komen op deze post duidelijk meer vogels over. Opvallend is verder het grote aantal buizerds, totaal worden er 441 gezien. Net niet genoeg om in de top 5 te komen die bestaat uit spreeuw (4327), vink (1376), zanglijster (835), boerenzwaluw (595) en veldleeuwerik (525).

Al met al een geslaagde dag!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

     FotoTel1  FotoTel2  FotoTel3 FotoTel4 

 

 Hieronder de totaallijst van de 5 telposten

 
EuroBirdwatch 2019 1EuroBirdwatch 2019 2EuroBirdwatch 2019 3EuroBirdwatch 2019 4