Midwintertelling watervogels 2020
door: Hannie Nilsen

Watervogels 2020

 18 januari 2020                                                                                                                                           TELLIJST 

De midwintertelling is een jaarlijks terugkomende, internationale telling waar wij als vogelwerkgroep altijd aan deelnemen. Al ruim 50 jaar worden alle watervogels volgens een vast stramien geteld. De datum ligt min of meer vast, evenals de telgebieden. Wat van jaar tot jaar varieert is het weer en de aantallen vogels.

Het mooiste is het natuurlijk als het op de dag zelf droog en niet te koud. Maar als je een dag hebt meegemaakt waarin het maar bleef regenen of je hebt een keer sneeuw en ijs getrotseerd, dan ben je dik tevreden met het weer van vandaag, ondanks een vervelend buitje aan het begin van de dag. Daarna bleef het droog en leek een waterig zonnetje af en toe zelfs wat warmte te geven. Al bleef de thermometer op 7 graden steken.

De Reusel, Voorste en Achterste Stroom, Lammerven, Allemansven en alle andere bekende en onbekende waters worden door zo’n 20 tellers geïnventariseerd. Ieder jaar is het afwachten. Als de vennen dichtgevroren zijn, weten we van tevoren al dat we niet veel zullen vinden maar ook nu zijn de verwachtingen niet zo hoog. Als gevolg van de zachte winter tot nu toe lijken er aanzienlijk minder wintergasten uit Scandinavië en Rusland te zijn. En dat is ook een beetje de teneur als we na afloop bij Klein Speijk nog even napraten. “Er zat niets, niks bijzonders, veel minder dan vorig jaar, nog geen watersnip gezien……….”, of iets soortgelijks klinkt het iedere keer als een nieuw groepje binnen komt.

Hoewel het laatste groepje dankzij hun telescoop in ieder geval wel een aantal watersnippen gezien heeft, goed verscholen aan de waterrand. Maar ook zij hebben verder vooral fijn gewandeld zonder echt veel watervogels te zien. Wel zijn hier en daar nog leuke andere waarnemingen gedaan zoals een kleine bonte specht, een havik en flinke groepen sijsjes. En zoogdieren zijn ook altijd leuk. Een rode eekhoorn bij de Voorste Stroom en langs De Reusel zelfs sporen van een bever.
De grote verrassing komt echter ’s avonds als de resultaten ingevoerd worden. Het blijkt namelijk helemaal niet zo’n slecht jaar te zijn. Met 1935 waarnemingen zitten we zelfs ruim boven het gemiddelde van de afgelopen 16 jaar (gemiddeld 1648). Het is qua aantallen zelfs het 4 beste jaar. Ook met 29 soorten is het een normale telling. Waarschijnlijk zijn we enigszins beïnvloed door de telling van het afgelopen jaar, toen werden 2562 watervogels geteld, in ons werkgebied het hoogste aantal in al die jaren. Opvallend dit jaar is de toename van de grauwe gans terwijl de Canadese gans op zijn retour lijkt. Bij de Nijlgans zien we een lichte afname, bij de brandgans een kleine toename.
  2020 gansOok opvallend zijn de lage aantallen van ijsvogel en kievit. Juist met deze zachte winters zou je verwachten deze soorten veel vaker aan te treffen.
Verder laten veel vogels ondanks enige schommelingen toch een gestage achteruitgang zien zoals bijvoorbeeld waterhoen en dodaars. De grote zilverreiger daarentegen zet zijn opmars voort zoals overal in Nederland.
2020 dodaars

De precieze aantallen en een overzicht over de resultaten van 16 jaar vindt u hier. Voor meer informatie: https://www.sovon.nl/nl/midwintertelling


foto's: Jan Wolfs en Wikipedia