Gierzwaluw nestkast

Met deze link kun je de nestkast van de gierzwaluw bekijken.