Edelhertenbronst - Excursie

De bronst is de paartijd van de edelherten. Als je edelherten wilt spotten, dan is dit de tijd om erop uit te trekken. En dat deden we dus. Op zondagochtend 13 oktober gingen tien vroege vogels van de Zoogdierenwerkgroep naar het edelhertengebied in Het Groene Woud. Onze gids kon ons niet garanderen of we edelherten zouden zien, maar hij wist waar de kansen meestal het grootst zijn. Vol verwachting vertrokken we naar het afgerasterd leefgebied van de herten. Onze eerst stop was bij een houten scherm met kijkgaten op diverse hoogten. Helaas... in het landschap erachter zagen we geen edelherten.

We vervolgden onze route en liepen door het toegangshek het ruige natuurgebied in. Tussen de bomen door vingen we een glimp op van een hert. Het bleek een mannetjeshert met een half gewei. In zijn gezelschap bevonden zich vijf hindes. De herten lieten zich redelijk goed zien, maar ze hadden ook door dat ze bekeken werden. Ze verdwenen in het struikgewas.

Edelhertenexcursie 1

Wij vervolgden onze wandeling. Een stukje verderop merkten we weer beweging op. Dat bleek een grote groep grazende edelherten met in hun midden een hert met een imposant gewei. Zijn 'harem' bestond uit elf of twaalf dieren, hindes en een aantal onvolwassen dieren. Ze waren rustig aan het grazen en keken soms nieuwsgierig onze kant op. Dan komt er een tweede (mannetjes-)hert ten tonele. Dat is maar van korte duur want de haremleider kwam meteen in actie. En de verhoudingen zijn duidelijk. Het tweede hert droop af. De roedel graasde verder en waaierde wat uiteen. Dan is daar weer dat andere mannetje. En weer liet hij zich wegjagen door het plaatshert. Ons schouwspel eindigde met de geleidelijke aftocht van enkele hindes in de dichte begroeiing, gevolgd door het hert. Een fraaie slotscene was de speelse oefening van een 'gevecht' door twee jonge herten zonder gewei. Dat hebben ze ongetwijfeld afgekeken bij de volwassen mannetjes.

Wij hebben genoten van deze prachtige waarnemingen. Onze excursie was meer dan geslaagd!

Meer informatie over edelherten: www.edelherteninhetgroenewoud.nl.

Tekst: Marlies de Vet, Zoogdierenwerkgroep

Foto's: Jan Fonken, Zoogdierenwerkgroep

Edelhertenexcursie 4

Edelhertenexcursie 3

Edelhertenexcursie 2