Zoogdier van de Maand april 2020; Vos

 

De Vos

De vos (Vulpes vulpes) is een hondachtige van middelgroot formaat. Hoewel een vos niet veel groter is dan een flinke kat oogt hij forser door zijn dikke roodbruine vacht en opvallende pluimstaart.

Vos

De 'muizensprong' (foto: Skeeze from Pixabay)

Zoogdier van de maand januari 2020; Dwergmuis

 

De Dwergmuis

Mijn eerste ervaring met een dwergmuis was op de Kampina. Ik was vlakbij een grote oppervlakte met riet, dotterbloemen aan het fotograferen, toen ik op een hoger deel ook gevuld met riet iets hoorde ritselen. Dacht gelijk aan een vogel, maar kon het geluid niet goed geplaatst krijgen.

Dus was ik op een drogere plek dichter bij het geluid gaan zitten. Daar zeker een minuut of 10 stilgezeten toen dat ritselend geluid weer begon. Het was in de buurt van waar ik zat, maar het duurde toch even voor ik zag wie dat geluid aan het maken was. Nu had ik weleens gehoord dat dwergmuizen klein zijn, maar zo klein had ik niet verwacht. Wel een hele mooie natuurbeleving.

Dwergmuis 2 Wesley Overman

Zoogdier van de Maand oktober t/m december 2019; Lynx

 

De Lynx

 

De lynx is de grootste katachtige van Europa en hoogstwaarschijnlijk kwam deze soort vroeger ook in Nederland voor. In de laatste decennia zijn meerdere malen sporen gevonden en waarnemingen gedaan in Limburg. Op vele plaatsen in Europa is deze soort geherintroduceerd.

De lynx is duidelijk herkenbaar aan de oorpluimen en de bakkebaarden. Het is een hoogpotige kat met een relatief korte romp, zijn vacht is lichtbruin en  meestal duidelijk gevlekt. Opvallend is zijn korte dikke staart waarvan de punt zwart is. De snorharen zijn lang en licht gekleurd.  

Lynx 1      Lynx 2

Zoogdier van de Maand augustus / september 2019; Zeehond

 Zeehond

Robben - hun ondergang en opkomst in Nederland

Naast ondergetekende lopen er in Nederland nog ruim 12.500 personen rond met de welluidende voornaam (oordeel vooral zelf) Rob. Na de tweede wereldoorlog begon deze naam met een sterke opmars. Vooral in de jaren 80 werden veel Robben geboren. Tegenwoordig is de populariteit om onbegrijpelijke redenen tot onder het vriespunt gedaald. Maar daar gaat deze bijdrage natuurlijk niet over. Deze bijdrage gaat over het zeezoogdier Rob.

Als jonge jongen, ik zal een jaar of acht geweest zijn, was ik blij verrast toen ik ontdekte dat er ook dieren waren met de naam Rob. Het bleek een hele familie van zeeroofdieren te zijn. Een familie (Phocidae) die bestaat uit 16 soorten zoals de ringelrob en de zadelrob. Gebruikelijker is het echter om de familie aan te spreken met zeehonden in plaats van robben.

zeehond

Zoogdier van de Maand juni / juli 2019; Goudjakhals

Goudjakhals

De goudjakhals (Canis aureus) is een hondachtige uit het geslacht Canis. De Euraziatische goudjakhals en de Afrikaanse 'gouden wolf' (Canis anthus) werden tot 2015 als een soort beschouwd maar genetische studie (Koepfli et al.) toonde aan dat het om twee ver verwante soorten gaat. Het natuurlijke verspreidingsgebied van de Euraziatische goudjakhals breidt zich sinds de jaren '80 van de vorige eeuw vanuit de Balkan uit naar nieuwe gebieden. Waarom is niet duidelijk, maar aangenomen wordt dat wettelijke bescherming, veranderingen van landgebruik (Šálek et al., 2014) en klimaatverandering (Arnold et al., 2012) hier een rol in spelen.

goudjakhals in nederland