Zoogdier van de Maand oktober t/m december 2019; Lynx

 

De Lynx

 

De lynx is de grootste katachtige van Europa en hoogstwaarschijnlijk kwam deze soort vroeger ook in Nederland voor. In de laatste decennia zijn meerdere malen sporen gevonden en waarnemingen gedaan in Limburg. Op vele plaatsen in Europa is deze soort geherintroduceerd.

De lynx is duidelijk herkenbaar aan de oorpluimen en de bakkebaarden. Het is een hoogpotige kat met een relatief korte romp, zijn vacht is lichtbruin en  meestal duidelijk gevlekt. Opvallend is zijn korte dikke staart waarvan de punt zwart is. De snorharen zijn lang en licht gekleurd.  

Lynx 1      Lynx 2

De lynx komt voornamelijk voor in berg- of heuvelachtig terrein, in grote aaneengesloten bossen van afwisselende samenstelling. Hij heeft de voorkeur voor volwassen, dichtgegroeide naaldbossen en gemengde bossen, met veel bomen en een dichte ondergroei. In de bergen komt hij voor tot de boomgrens.

In de laatste decennia van de vorige eeuw is de lynx met succes geherintroduceerd in delen van Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en voormalig Joegoslavië waardoor hij in de meeste landen van Centraal Europa weer aanwezig is.

Lynxen leven solitair. Je kunt alleen een moeder samen met haar jongen  aantreffen, of in de paartijd een mannetje en een vrouwtje.

Lynxen zijn territoriaal, elk individu heeft een eigen territorium, waaruit hij lynxen van hetzelfde geslacht verjaagt. Mannetjes hebben normaal gesproken een groter territoria, die overlappen met territoria van enkele vrouwtjes. In Midden Europa varieert zijn territorium tussen de 10.000 en 40.000 hectare.

Het dier is prima aangepast aan het leven in gebieden met een sneeuwlaag tot 50 cm dikte. Als schuilplek gebruikt de lynx rotsspleten of omgevallen bomen. Lynxen markeren hun leefgebied met urine, de zogenaamde geurvlaggen. Hij gebruikt daarvoor opvallende plekken zoals boomstronken en uitstekende rotsen.

De lynx is een carnivoor en gespecialiseerd in het vangen van kleine hoefdieren zoals ree, gems, jonge edelherten en rendieren. Maar ook kleinere dieren zoals haas, konijn, knaagdieren en vogels. Per dag heeft een lynx ongeveer 1 kg vlees nodig.

De paartijd van de lynx valt in de maanden februari tot april. Na een draagtijd van ongeveer 70 dagen worden in mei of juni 2 tot 3 jongen geboren. De jongen blijven 10 tot 11 maanden afhankelijk van de moeder.

De lynx heeft geen natuurlijke vijanden, wel is er concurrentie met de wolf. Misschien dat dankzij de ecologische hoofdstructuur de lynx naar Nederland kan terugkeren, zodat hij via corridors met andere natuurgebieden een zo groot mogelijk territorium kan creëren.

Geraadpleegde lectuur; Veldgids Europese Zoogdieren, website Zoogdiervereniging.

Jan Fonken, Zoogdierenwerkgroep IVN Oisterwijk.